kulüp ve dernekler

Üniversitemizdeki sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından planlanmakta ve desteklenmektedir. Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesi çerçevesinde öğrenci kulüpleri oluşturulmakta ve gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmektedir.

Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için, en az 20 (yirmi) öğrencinin bir araya gelerek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimiz mevcut öğrenci kulüplerine üye olabilecekleri gibi bir öğretim elemanının akademik danışmanlığında yeni bir öğrenci kulübü de oluşturabilirler.

Etkinliği düzenleyecek kulüp Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasındaki “Etkinlik Başvuru Formu” ile Öğrenci Kulüpleri Birimine başvuru yaparak gerekli onayı aldıktan sonra etkinliği düzenlemektedir.