burs ve yardım hizmetleri

Üniversitemizde belirlenen şartlar dâhilinde ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerimize; vakıf kaynakları, kişi veya kurumlardan gelen burs bağışları ile ihtiyaç bursları, başarı bursları, doktora bursları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimize sağlanan ihtiyaç bursları, başarı bursları, doktora burslarına ilişkin kriterler Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Burs Yönergesinde belirlenmiştir.

Öğrencilerimize her eğitim-öğretim yılı için bütçe imkânları ölçüsünde ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Burs başvuruları Ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.