proje2020guz

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ormancılıkta Projelendirme Dersi Projeleri

 • Bayram Veli MUTLU

Orman Yolu Sanat Yapıları

 • Cemal KALKAN

Edirne Saray Mevkiinde Yayılış Gösteren Koruya Dönüşüm Aşamasındaki Saplı Meşe (Quercus robur) Baltalıklarında Kapalılığın Toprak Erozyon Miktarı Üzerine Etkisi

 • Ferdi GÖVENÇ

Arazi Toplulaştırılması Toprak Etüt ve Toprak İndeksi Projesi

 • Ferdi ÖZCAN

Ülkemizde görülen meteorolojik kökenli afetlerin ormancılık açısından Değerlendirilmesi

 • Miraç YAZICI

Gelir gider çözümlemesi yardımıyla devlet orman işletmelerinin ekonomik Başarısının belirlenmesi (Trabzon orman işletme müdürlüğü örneği)

 • Murat ARSLAN

Ayancık İşletme Müdürlüğünde Bulunan Ağaçlandırma Alanında Başarı Durumunun Tespiti

 • Nur DAŞKIN

Covid19 Salgınında Tedavi Ve Tedbir Amaçlı Kullanılan Bitkiler

 • Onur AKÇAY

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Projesi (YARDOP) Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği Örneği

 • Onur AYDIN

Geçmişten Günümüze Türkiye Ormanlarının Alan ve Servet Yönünden Değişimi

 • Saddam BAYRAK

Trabzon Kent Ormanlarının Değerlendirilmesi

 • Serkan ÇELİK

Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Karbon Değişimi Üzerindeki Etkilerinin Zamansal ve Konumsal Olarak İncelenmesi

 • Şahan ŞAHİN

Aşık Veysel ile Aldo Leopold Yazınlarında Toprak (Çevre) Etik Karşılaştırmalar

 • Tufan ÇARDAKTEPE

Ülke Basınında 2020 Yılı Orman Yangınları