duyurular

22

Nisan

Ormancılıkta Projelendirme Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine! (Ara rapor)

Orman Mühendisliği

Ormancılıkta Projelendirme Dersini Alan Öğrencilerin aşağıda şablonu yer alan proje ara raporunu 26.04.2024 (Cuma günü) saat 17:00'ye kadar doldurulup ilgili öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje Ara Rapor Şablonu için tıklayınız.

Ormancılık Proje Dersi yönergesi Madde 14.

Madde 14. Proje dersi ara değerlendirmesi, ara sınav haftasından bir hafta önce (8. Hafta) yapılır. Öğrenciler o güne kadar yaptıkları çalışmayı ve bundan sonra yapılacak işleri anlatan 5 sayfayı geçmeyen ara değerlendirme raporu hazırlar. Ara rapor 150 kelimeyi geçmeyen özet içerir. Raporun kapak sayfası danışman tarafından imzalanır. Bu ara raporun değerlendirmesi, proje danışmanı öğretim üyesi/üyeleri tarafından 100 puan üzerinden yapılarak bölüm başkanlığına rapor ile birlikte gönderilir. Bu değerlendirmenin dönem sonu başarı notuna etkisi %20’dur.

Ormancılıkta Projelendirme Dersi uygulama yönergesi için tıklayınız.

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı