duyurular

26

Aralık

Ölçme ve Kadastro Dersi Uygulama Sınavı Duyurusu

Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri ABD

Ölçme ve Kadastro dersi kapsamında uygulama konuları ile ilgili TEK ve ÇİFT tüm şubeler için; 

29 Aralık 2022 - Perşembe - Saat 11:00'de Uygulama Sınavı

yapılacaktır. Sınav konuları uygulama yapılan tüm konuları kapsamaktadır. Sınav için cetvel, hesap makinası gibi gerekli ekipmanların getirilmesi gerekmektedir.