duyurular

11

Mayıs

Kent Ormancılığı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!

Silvikültür ABD

12.05.2022 Perşembe günü saat 13.00’da yapılması gereken ders, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin II. Uluslararası Meşe Çalıştayı’nda görevli olması nedeniyle aynı gün saat 15.00’de gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin ilgili saatte sınıfta hazır bulunmaları gerekmektedir.