formlar

1 Ders Muafiyet Formu Tıklayın
2 Sınav Sonucuna İtiraz Formu Tıklayın
3 Mazeret Sınavı Formu Tıklayın
4 Öğrenci Belgesi İsteme Formu Tıklayın
5 Ders Ekleme Çıkarma Dilekçesi Tıklayın
6 Mezuniyet Sınavı Dilekçesi Tıklayın
7 Ders Telafi Formu Tıklayın
8 Sınav İhlali Tutanağı Tıklayın