aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Bölümümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde, öğrenci alımıyla birlikte (2013-2014 eğitim-öğretim yılında) Türkçe eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü dört yıllık programıyla lisans (Mühendislik) eğitimi vermektedir. Bölümün "Teknoloji Fakültesi" bünyesinde bulunması sebebiyle "Mühendislik Fakültesi" bünyesinden farklı olarak 1 yarıyıl boyunca "İş Yeri Eğitimi" uygulumasına gönderilir. Bu uygulama 7. yarıyılda gerçekleşir.

Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Kampüsü, içinde yer alan kendi bölüm binasındaki derslik ve laboratuvarları ile her yıl 160 civarında lisans öğrencisine hizmet vermektedir. 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
KTÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunları, sürekli eğitim bilinci içerisinde yeni gelişmelere açık olarak; mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra endüstriyel otomasyon, mekanik tasarım, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlardaki gereksinimlere ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm üretip, bu konularda projeler tasarlar, etik kurallar çerçevesinde bunları yönetir ve yapacağı faaliyetlerin sosyal, ekonomik, politik, hukuki ve çevresel sonuçlarına hakim olarak bu projeleri uygulamaya koyarlar.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP ve TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürmektedir.

Anabilim Dallarımız

  •  Enerji Sistemleri

Staj Programı
KTÜ Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, yaz stajı ve iş yeri eğitimi yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler. Ek olarak mezuniyet için 1 yarıyıl boyunca öğrencilerimiz yaz stajının yanı sıra iş yeri eğitimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
İş yeri eğitimi ve staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette pratik bilgi imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında laboratuvar dersleri bulunmaktadır. Ayrıca derslerin devamı niteliğinde laboratuvar dersleri de ele alınmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki lisans laboratuvarları adlı başlıkta ulaşabilirsiniz. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 


?Ölçme Tekniği Laboratuvarı
?Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Laboratuvarı
?Elektrik Makinaları Laboratuvarı
?Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC) Laboratuvarı
?Yenilenebilir Enerji Kaynakları Laboratuvarı
?Bilgisayar Laboratuvarı

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Enerji Sistemleri Mühendislerinin iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde Elektrik ve Mekanik sistemlerinin kullanım alanlarını sınırlamak mümkün değildir. İş dünyasının hemen her sektöründe elektrik ve mekanik sistemler aktif olarak kullanılmaktadır. 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Mezunlarımız TEDAŞ, TEİAŞ, Savunma Sanayi(ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BAYKAR Teknolojileri vs.), inşaat firmaları, fabrika otomasyon kurulum ve işletmeleri gibi yerlerde istidam edildikleri gibi kendi işlerini kurarak serbest mühendislik hizmetleri de yürütebilmektedirler.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir.

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

30

263,52

251,43

30

316,54

299,96

30

 

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.