tasarım projesi ve bitirme çalışması

Tasarım Projesi

 

03/06/2024

TASARIM PROJESİ İLE İLGİLİ DUYURU

2024-2025 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde Tasarım Projesi alacak öğrencilerin proje konusunu, proje yapmak istedikleri bölüm öğretim üyeleri ile en geç 14 Haziran 2024  tarihine kadar görüşmeleri ve öğrenci-danışman mütabakatı sağlandıktan sonra öğrenci, Tasarım Projesi Formu (K1) nu imzalayarak (konu kısmı daha sonrada belirlenebilir.) proje danışmanına teslim etmesi gerekmetedir. Proje danışmanı ise imzalanan formları 21 Haziran 2024 Cuma gününe kadar bölüm sekreterliğine teslim etmesi beklenmektedir. Danışman atamaları sekreterliğe teslim edilen K1 formlarına göre yapılacaktır. Teslim edilmeyen formlardan Bölüm başkanlığı sorumlu değildir. Tasarım Projesi danışmanı aynı zamanda Bitirme Çalışması danışmanıdır. Zorunlu haller dışında danışman değişikliğine izin verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen tarihe kadar danışmanı ile iletişime geçmeyen ve konu belirlemeyen öğrenciler tasarım projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

 

Tasarım Projesinin Son Teslim Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi Günü Mesai Bitimine Kadar "Tasarım Projesi Teslim Formu" ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim ediniz.

NOT: Tasarım Projesi -Turnitin- benzerlik analizi programından geçirilerek teslim edilecektir. Benzerlik oranı maksimum %30 olması istenmektedir.

Turnitin hakkında detaylı bilgi için ...tıklayın. 

 

                        Prof. Dr. İsmail POLAT (Bölüm Başkanı)    

 

                                                                                               

TASARIM PROJESİ DOSYALARI

1. Tasarım Projesi ile İlgili Bazı Uygulama Esasları için  Tıklayın
2. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması uygulama yönergesi için  Tıklayın
3. Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu için Tıklayın
4. Tasarım Projesi Örnek Şablon için Tıklayın
5. Tasarım Projesi Çalışma Takvimi için Tıklayın
6. Tasarım Projesi Başarı Değerlendirme Formu için Tıklayın
7. Tasarım Projesi Formu (K1) için Tıklayın
8. Tasarım Projesi Teslim Formu için Tıklayın

 

 

TÜBİTAK Lisans Öğrenci Projelerini Destekleme Programı

Bu destek programına başvuracak öğrencilerimizin ilgili web sayfasını ziyaret ederek daha kapsamlı bilgilere, başvuru koşullarına ve başvuru formlarına ulaşabilirler.

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı için... Tıklayın

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı için... Tıklayın

 

 

 

 

Bitirme Çalışması

BİTİRME ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DUYURU (19/02/2024)

2023-2024 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde Bitirme Çalışması alan öğrenciler Bitirme Çalışması konusunu, danışmanı ile en geç 01/03/2024 Cuma günü mesai bitimine kadar görüşmeleri ve Bitirme Çalışması Konu Belirleme ve Değerlendirme Formu (K2)?nu imzalayarak  Bitirme danışmanına teslim etmeleri gerekmetedir. Belirlenen tarihe kadar K2 formunu teslim etmeyen öğrenciler bitirme çalışması dersinden başarısız sayılacaktır. Öğrenci danışmanı K2 belgesini imzalayarak bölüm başkanlığına teslim edecek ve süreç tamamlanacaktır. K2 formu bölüm başkanlığına ulaşmayan öğrencilerin maduriyetinden Bölüm Başkanlığı sorumlu değildir. Bitirme çalışmaları ?Turnitin? benzerlik analizi programından geçirilerek teslim edilecektir. Benzerlik oranı maksimum %30 olması istenmektedir.

Turnitin hakkında detaylı bilgi için ...tıklayın. 

Bitirme Çalışmasının son teslim tarihi 31 Mayıs 2024 günü mesai bitimine kadardır.

Bitirme Çalışması Savunma Tarihleri (2024 Bahar) ... Tıklayın

 

- Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması uygulama yönergesi için ...tıklayın. 

- Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu için... tıklayın.

 

BİTİRME ÇALIŞMASI DOSYALARI

1. Bitirme Çalıması ile İlgili Bazı Önemli Hususlar için ... Tıklayın
2. Bitirme Çalışması Konu Belirleme ve Değerlendirme Formu (K2) için ... Tıklayın
3. Bitirme Çalışması Çalışma Takvimi için ... Tıklayın
4. Bitirme Çalışması Teslim Formu için ... Tıklayın
5. Bitirme Çalışması Örnek Şablon için ... Tıklayın

 

 

TÜBİTAK Lisans Öğrenci Projelerini Destekleme Programı

Bu destek programına başvuracak öğrencilerimizin ilgili web sayfasını ziyaret ederek daha kapsamlı bilgilere, başvuru koşullarına ve başvuru formlarına ulaşabilirler.

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı için... Tıklayın

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Destekleme Programı için... Tıklayın