görev tanımları

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi

Bölüm Sekreteri

Hizmetli Şirket Personeli