veri toplama ve değerlendirme komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Bşk.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih KADI
  • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN
  • Arş. Gör. Murat BEKTAŞOĞLU

Komisyon Görevleri

1-    Bölüm anketlerinin oluşturulması ve güncellenmesini ilgili komisyonlarla birlikte sağlamak.

2-    Yeni öğrenci, yeni mezun, takım çalışması, vd. anketlerin takvime bağlı olarakuygulanmasını sağlamak ve Eğitim Komisyonu’na rapor olarak sunmak.

3-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

4-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

5-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.