uluslararasılaşma ve değişim programı komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (Bşk.)
  • Arş. Gör. Merve OCAK
  • Arş. Gör. Murat BEKTAŞOĞLU

Komisyon Görevleri

1-    Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik (Erasmus+ Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, vd.) programlarına başvurularını teşvik edecek çalışmalar yapmak.

2-    Yurtiçi ve yurtdışından Bölümü ziyaret edecek misafir öğretim elemanlarının ziyaretleri ile ilgili süreçleri takip etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

3-    Bölümün misyon ve vizyonuna uygun yeni ikili anlaşmaların yapılmasına katkı sağlamak, süresi biten ikili anlaşmaların yenilemesi için Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile koordineli çalışmak.

4-    Erasmus+ Değişim Programı Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programından faydalanmak isteyen öğrencileri ilgili mevzuattan (yönetmelik ve yönerge)haberdar etmek, yönlendirmek ve Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişimini sağlamak.

5-    Değişim programlarından yararlanarak giden öğrencileri, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yapılan tanıtım günleri hakkında bilgilendirmek.

6-    Değişime programlarına başvuru yapan gelen ve giden öğrencilerin öğrenim anlaşmalarının hazırlanmasına Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişim halinde çeşitli akademik destek sağlamak.

7-    Değişim programları kapsamında yararlanan giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları ve gidilen kurumlara yönelik Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde “Uluslararasılaşma Anketleri” oluşturmak, uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporları hazırlayarak Eğitim Komisyonuna sunmak.

8-    Değişim programlarından giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapılmasını planlanmak, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile uygulamak.

9-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

10-  Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

11-  Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.