staj ile disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi kazandırma

MÜDEK (2.0.0) Ölçüt 3.1.vı’ya göre öğrencilere disiplinler arası takımlarda çalışma becerisini kazandırma konusunda çalışma imkanının sağlanması hedeflenmiştir. Bunun için öğrencilerin Staj Yönergesi (Ek-17, madde 1.2.) uyarınca, kamu ve özel sektörde harita mühendislerinin kontrolü ve denetimi altında gerçekleştirdikleri stajlara ilave olarak disiplinler arası takımlarda çalışma becerisinin tüm öğrencilere kazandırması için farklı disiplinlerin de kontrolü ve denetimi altında staj yapma zorunluluğu getirilmesi yürürlüğe konulmuştur. 

Yeni düzenleme şu şekilde olmuştur. “….Staj Yönergesi, Madde 1.2. MÜDEK Program Çıktısı VI’ya göre öğrencilere disiplinler arası takımlarda çalışma becerisini kazandırma konusunda çalışma imkanının sağlanması hedeflenmiştir. Bunun için öğrencilerin stajlarının en az 20 gününü disiplinler arası takımlarda tamamlaması gerekmektedir.  Bu takımlar en az iki farklı disiplin mensuplarından oluşmalıdır. Bu takımlardaki kişiler staj yürütme konusunda yetkili kişiler (en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak) olmalıdır.  Disiplinler arası takımlarda çalışma becerisini kazandırmak amacıyla yukarıda yapılan düzenlemeyle öğrenciye iş hayatı içinde disiplinler arası takımda çalışma becerisi kazandırılması sağlanacaktır. …” 

Bölüm tarafından uygulamaya konulan ve stajını tamamlamış olan öğrencilere uygulanacak olan bu düzenleme ile disiplinler arası takımlarda çalışma becerisinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmiştir.