staj komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Doç. Dr. Nazan YILMAZ (Bşk.)
  • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN
  • Arş. Gör. Alanur YAVUZ
  • Arş. Gör. Murat BEKTAŞOĞLU

Komisyon Görevleri

1-    Öğrenci staj faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili çerçeve mevzuat dâhilinde belirlemek ve KAK'a sunmak.

2-    Staj sistemi aşamalarını yürütmek.

3-    Staj yerleri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak.

4-    Staj anketleri oluşturmak/güncellemek ve uygulamak.

5-    Staj Anketlerini değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak.

6-    İş ve staj ilanlarını, kariyer ile ilgili fırsatları tüm öğrencilere duyurmak ve başvuru imkanını sağlamak.

7-    Öğrencilere Üniversite Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini duyurmak ve yönlendirmek.

8-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

9-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

10-  Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.