müdek koordinasyon komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (Bşk.)
 • Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (PÖ-1)
 • Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK (PÖ-2)
 • Doç. Dr. Nazan YILMAZ (PÖ-3)
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ (PÖ-3)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA (PÖ-3)
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL (PÖ-4)
 • Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ (PÖ-5)
 • Doç. Dr. Mustafa DİHKAN (PÖ-6)
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR (PÖ-7)
 • Doç. Dr. Eminnur TOPSAKAL AYHAN (PÖ-8)

Komisyon Görevleri

1-    Komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda koordine etmek ve yönlendirmek.

2-    Bölümü Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için hazır tutmak.

3-    Bölüm programlarının Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.

4-    MÜDEK Akreditasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, MÜDEK Değerlendirme Takımının Bölüm ziyaretini organize etmek ve ziyaret için gerekli belge ve bilgilerin hazırlanmasını koordine etmek.

5-    MÜDEK kapsamında oluşturulan belge ve bilgilerin arşivlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, MÜDEK dosyalarının arşivlenmesini kontrol etmek,

6-    Ders dosyalarının arşivlenmesi ve kriterlere uygunluğunun kontrolünü organize etmek.

7-    Altı (6) ayda bir, yılda en az iki kez toplanmak, akreditasyon çalışmalarını değerlendirmek.

8-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

9-    Her eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

10-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.