mezunlar komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Dr. Öğretim Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL (Bşk.)
  • Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
  • Arş. Gör. Bura Adem ATASOY
  • Arş. Gör. Alanur YAVUZ

Komisyon Görevleri

1-    Mezunlar veri tabanını oluşturmak ve güncel tutmak.

2-    İşveren ve mezun anketlerini uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak.

3-    İşveren ve mezun anketlerinin değerlendirmelerine göre iyileştirme raporlarını hazırlamak ve KAK’a sunmak.

4-    Mezunlar ve dış paydaşlarla iletişim sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile planlamak.

5-    Mezunlar buluşması toplantılarını planlamak.

6-    KTÜ Mezunlar Derneği (KTÜMED) ile koordinasyonu sağlanmak ve gerekli desteği vermek.

7-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.