kalite ve akreditasyon komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA (Bşk.)
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI
 • Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
 • Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
 • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
 • Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Eminnur TOPSAKAL AYHAN
 • Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Doç. Dr. Nazan YILMAZ
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ
 • Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
 • Doç. Dr. Mustafa DİHKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR
 • Dr. Öğr. Gör. Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
 • Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
 • Öğrenci Temsilcileri

Komisyon Görevleri

1-    Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bölümün misyon, vizyon, eğitim amaçları, stratejik amaç ve hedefleri taslağını değerlendirerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak.

2-    Eğitim Komisyonu’nun hazırladığı program çıktıları taslağını inceleyerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak.

3-    Kalite Güvence sistemini tanımlamak ve PUKÖ döngüsü ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

4-    Komisyonlardan gelen raporları incelemek, bu raporların Akademik Bölüm Kurulunda tartışılması, olgunlaştırılması ve geri beslemede kullanılmasını sağlamak.

5-    Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda toplanmak, komisyonlardan bilgileri her eğitim öğretim yılı sonunda periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak

6-    Tüm çalışmalara ait arşiv oluşturmak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

7-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.