etkinlik ve tanıtım komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Doç. Dr. Volkan YILMAZ (Bşk.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
  • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN
  • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN
  • Arş. Gör. Alanur YAVUZ

Komisyon Görevleri

1-    İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantıların düzenlenmesini planlamak ve uygulamak

2-    Kültürel ve sosyal etkinlikler ile teknik geziler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere ait bilgi ve belgeleri gerektiğinde sunulmak üzere dosyalamak.

3-    Üniversitenin veya farklı kurum/kuruluşların düzenlediği her türlü teknik ve sosyal etkinlikleri Bölüm web sayfasından duyurmak.

4-    Öğrencilerin Kariyer Günleri ve TÜBİTAK 2209 projeleri gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını planlamak.

5-    Etkinlik anketini oluşturmak/güncellenmek.

6-    Her etkinlik için etkinliğe katılım listelerinin oluşturmak, Etkinlik Anketini uygulamak, anketleri değerlendirmek ve rapor olarak Eğitim Komisyonuna sunmak.

7-    Her yıl güz döneminin ilk iki haftası içinde birinci sınıf öğrencilerine Bölümü tanıtmak üzere oryantasyon toplantısı düzenlemek.

8-    Bölümü tanıtıcı faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde yer alınmasını sağlamak.

9-    Bölüm tanıtım videosu ve sunusu hazırlamak, güncelliğini sağlamak.

10-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

11-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

12-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.