eğitim komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA(Bşk.) (Jeodezi ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP (Ölçme ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT (Kartografya ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Bayram UZUN (Arazi Yönetimi ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (Fotogrametri ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Veri Toplama ve Değerlendirme Kom. Bşk.)
 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (MÜDEK K. Kom. Bşk.)
 • Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (Ulus. ve Değ. Kom. Bşk.)
 • Doç. Dr. Okan YILDIZ (Böl. Bşk. Y.)
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ (Uzaktan Algılama ABD Bşk., Et. ve Tan. Kom. Bşk.)
 • Doç. Dr. Nazan YILMAZ  (Staj Kom. Bşk.)
 • Doç. Dr. Mustafa DİHKAN (Altyapı ve Arşiv Kom. Bşk.)
 • Dr. Öğretim Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL  (Mezun Kom. Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR (Böl. Bşk. Y., Bilişim Kom. Bşk.)
 • Öğrenci Temsilcisi

Komisyon Görevleri

1-    Üniversite ve Fakültenin misyonu, vizyonu ve stratejik planı ile uyumlu olarak Bölümün misyon ve vizyonu, stratejik amaç ve hedeflerini, lisans/lisansüstü eğitim amaçları taslağını; sürekli iyileştirme kapsamında paydaş geri bildirimleri (danışma kurul toplantıları, odak grup toplantıları) ve ilgili anketleri (işveren, mezun) dikkate alarak hazırlamak/güncellemek ve Bölüm Kalite ve Akreditasyon (KAK) Komisyonu’na sunmak.

2-    MÜDEK lisans/lisansüstü program çıktılarına uygun olarak lisans/lisansüstü program çıktıları taslağını hazırlayarak KAK’a sunmak.

3-    Kalite Güvence Sistemi kapsamında Eğitim-Öğretim PUKÖ döngüsünü oluşturmak, takvime bağlı olarak faaliyet sorumluları ve görevlerini tanımlamak.

4-    Ders-Program Çıktısı matrisini oluşturmak/güncellemek ve KAK’a sunmak.

5-     Lisans/lisansüstü eğitim programı güncellemesi çalışmalarını yapmak ve taslağı hazırlayarak KAK Komisyonu’na sunmak.

6-    Eğitim planı ve uygulanmada kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini güncelleyerek oluşturduğu taslağı rapor olarak KAK’a sunmak.

7-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.