bilişim komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR (Bşk.)
  • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN
  • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN
  • Arş. Gör. Alanur YAVUZ

Komisyon Görevleri

1-    Tüm bölüm faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli bilişim altyapısını kurmak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak.

2-    Bölüm web sayfasını tasarlamak ve güncelliğini sağlamak.

3-    Üniversite web sayfasını takip ederek, öğrenci ve öğretim üyelerini ilgilendiren duyuruları Bölüm Başkanlığı ile görüşerek Bölüm web sayfasında duyurmak.

4-    Diğer komisyonlar ile birlikte çalışarak taleplerini karşılamak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

5-    Toplantı, seminer, sempozyum vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle ilgili duyuruları ve haberleri web sayfasında ilan etmek.

6-    Anketleri bölüm web sayfasında dijital olarak yapılmasını sağlamak.

7-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.