altyapı ve arşiv komisyonu ve görevleri

Komisyon Üyeleri

  • Doç. Dr. Mustafa DİHKAN (Bşk.)
  • Öğr. Gör. Bilal KINAY
  • Tekn. Celalettin DİNÇ
  • Tekn. Arif ÇELİK (Ölçme Lab.)
  • Bil. İşlt. Yrd. Sadık KARAKOÇ (Bilg. Lab.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih KADI (ARŞİV Sorumlusu)
  • Arş. Gör. Bura Adem ATASOY
  • Arş. Gör. Murat BEKTAŞOĞLU

Komisyon Görevleri

1-    Dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitimin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol etmek.

2-    Eğitim-öğretim yapılan ortamlarda güvenlikle ilgili önlemlerin yeterliliğini periyodik olarak takip etmek ve varsa eksiklikleri raporlamak.

3-    Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların dökümünü çıkarmak

4-    Bölüm kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlamak.

5-    Bölüm arşivini düzenlemek.

6-    Sınav kağıtlarını, ödevleri, projeleri ve staj dosyalarını her dönem sonunda arşivlemek.

7-    Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-    Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-    Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.