duyurular

28

Şubat

Lisans Öğrencileri için Akademik Danışman Görüşme Saatleri

Biyoloji Bölümü

Lisans Öğrencileri için Akademik Danışman Görüşme Saatleri

 

T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü 05.02.2024 tarihli ve E-94066825-199-475413 sayılı yazıda Lisans Öğrencileri için Akademik Danışmanlık Günleri (26 Şubat-01 Mart 2024) kapsamında EK1’de belirtilen DANIŞMAN ÖĞRENCİ İZLEME FORM’larının doldurulması gerekmektedir.

İlgili form tüm Akademik Danışmanlar tarafından danışmanı olduğu her bir öğrenci için hazırlanacak ve bölüm sekreterliğine teslim edilecektir. Bu hususta, tüm öğrencilerimizin Akademik Danışmanları ile tabloda belirtilen gün ve saatte (ders programında belirtildiği gibi) görüşme yapması gerekmektedir.

Biyoloji Bölüm Başkanlığı