bitirme tezlerinin sunulması kuralları

  • Bitirme tezi alacak olan öğrenciler Bölüm Başkanlığınca ilan edilen tarihlerde “Bitirme Çalışması Başvuru Formunu” doldurarak Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
  • Bölüm Başkanlığı bitirme tezi alacak olan öğrenci sayısına bağlı olarak bölüm öğretim üyelerinin verebileceği maksimum bitirme tez sayısını (öğrenci kontenjanı) belirleyerek ilan eder.
  • Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen “Bitirme Çalışması Konusu İçin Bölümlere Başvuru” haftası içerisinde, öğretim üyelerinin öğrenci kontenjanına bağlı olarak, istedikleri öğretim üyesini danışman olarak seçip, bitirme tez konusunu alırlar ve Bitirme Çalışması Başvuru Formu ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
  • Bitirme çalışması almak için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmuş, fakat herhangi bir sebeple tez danışmanı belirleyememiş olan öğrenciler, Bölüm Başkanlığının danışman olarak belirleyeceği öğretim üyesinden tez konusunu alırlar.
  • Bitirme tezi için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunan öğrenciler ilgili yarıyıl içerinde bitirme tez konusunu almakla yükümlüdürler.
  • Bölüm Başkanlığı, bitirme tez konusu alan öğrenciler için,  içinde danışmanın da bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşan bitirme tez jürisi oluşturur.
  • İlgili yarıyıl içerinde bitirme çalışmasına yazılmış olan öğrencilerin isimleri, tez konuları ve tez jürileri, bitirme tez formları ile birlikte Bölüm Başkanlığınca Dekanlık Makamına iletilir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşen listeler ilan edilir.
  • Öğrenciler bitirme tezini danışman gözetiminde yürütürler.
  • Bitirme tezi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezler, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm Başkanlığına ciltlenmiş olarak, tez teslim formu ile birlikte teslim edilir.
  • Bitirme tezleri,  Bölüm Başkanlığınca belirlenen program çerçevesince, öğrencinin yapacağı poster sunumu (poster boyutu 70x90 veya 80x100) ile tez jürisi tarafından değerlendirilir.
 BÖLÜM BAŞKANLIĞI