haberler

Kongre davetli konuşmacılar: Doç. Dr. Arzu Erden, Arş. Gör. Umut Apaydın

Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu ERDEN, 5-7 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen, konuşmacılar arasında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş KARA’nın da yer aldığı 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi’nde Bilim Kurulu üyesi olarak görev almış ve sözel bildiri oturumunu yönetmiştir. "Türkçe'ye uyarlanmış Aktivite ve Katılım Değerlendirme Araçları" isimli konuşmasını yapmış ve “Genişletilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi’nin Ataksili Çocuklarda Gözlemciler Arası Güvenilirliği” isimli çalışmasını sunmuştur. Ayrıca bölüm araştırma görevlilerinden Dr. Fzt. Umut APAYDIN “Robotik Rehabilitasyon” isimli konuşmasını gerçekleştirerek alana değerli katkı sağlamıştır.


09 Haziran 2021