2022-2023 Güz dönemi vaka toplantıları

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 5 adet vaka toplantısı gerçekleştirildi. Her bir toplantıda tüm öğretim elemanları takip ettikleri vakalarla ilgili tanımlayıcı verileri paylaştılar. Bir öğretim elemanı bir vakayı detaylı bir şekilde aktardı.

 

Toplantı tarihleri

16 Kasım 2022- Arş. Gör. Murat Emirzeoğlu

30 Kasım 2022- Dr. Öğr. Üyesi Umut Apaydın

21 Aralık 2022- Doç. Dr. Arzu Erden

4 Ocak 2023- Dr. Öğr. Üyesi Turgay Altunalan

18 Ocak 2023- Arş. Gör. Nurhayat Korkmaz