duyurular

21

Nisan

Performans Yönetim Sistemi 2024 Yılı Değerlendirme Dönemi

Personel Daire Başkanlığı

Değerli İnsan Kaynağımız,

2022 yılından itibaren profesyonel çalışma gruplarının titizlikle çalışmalarını yürüttüğü KTÜ Performans Yönetim Sistemi tamamlanmıştır. Bu sistem aracılığı ile tüm idari personelle birlikte idari görevlerde bulunan Öğretim Görevlisi kadrosundaki personelin performansı ölçülecektir. Performans çıktılarına göre 2024 KTÜ İdari Personel Ödülleri kategorisi kapsamında birim amirlerinizin önerisiyle ödüllendirilecek, Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve kariyer gelişim fırsatı sunan Yetenek Havuzu ve Rotasyon süreçleri performans çıktılarına göre yürütülecektir. Diğer taraftan aynı çıktılarla birlikte eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak Memur Akademisi eğitim içerikleri zenginleştirilecektir.

İlk uygulaması 24.04.2024 - 29.04.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan performans değerlendirme dönemi kapsamda sistemin tanıtımı, sistemin kullanımı, sonuç ekranları gibi işlemsel süreçler video içeriklerle sizlere sunulmakta, yöneticiler içinde video içeriklerle yönetici ekranları hazırlanmıştır. Diğer taraftan bu yıl ilk kez uygulanacak olan performans değerlendirme süreci ve takvimi de detaylı olarak tarafınıza sunulmaktadır.

Yoğun katılımın KTÜ Bilgi Yönetim Sisteminde oluşturabileceği potansiyel aksaklıkları ön görerek birimleri farklı günlerde değerlendirme sürecine tabi tutma kararı verilmiştir. Bu kapsamda değerlendirme takvimi doğrultusunda birimlerin sisteme erişimi açılacaktır. Takvimde belirtilen başlangıç tarihlerine dikkat ediniz. Her birim kendi bitiş tarihine kadar değerlendirmelerini hem akademik hem de idari personelce tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Sürece tüm akademik ve idari personelin değerlendirici olarak katıldığını belirterek; onların puanlamaları neticesinde hem personel hem de yönetici performansları oluşmuş olacaktır.

Diğer detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.