ödüllendirme mekanizması

Ödüller ve Teklif Formları

Bu ödüllere hem idari hem de ders vermeyen öğretim görevlisi kadrosundaki personelimiz birim yönetici tarafından teklif edilebilir, personel doğrudan başvuru yapamamaktadır.

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Üniversite ve diğer kamu kurumlarında beş yıl veya beş yıldan daha kısa süredir çalışan (başvurunun son günü dikkate alınaktır),
 • Geliştirdiği yeni ürün/hizmet/fikir ile kamu yararı sağlayabilen,
 • Genel şartları sağlayan personele verilmektedir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Genç Kıvılcım Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Üniversitede 20 yıldan daha fazla süredir çalışan (başvurunun son günü dikkate alınaktır),
 • İş yaşamı boyunca yeniliklere imza atan ve süreçlerin şekillenmesinde önemli rol oynayan,
 • İşe yeni başlayan personele deneyimleri ile rol model olan,
 • Üniversitede yenilikçi olmayı, sürekli gelişime açıklığı başkaları için de temel ilkeler olarak benimsetecek başarılara sahip olan personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Yaşam Boyu Başarı Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin  hizmet kalitesine katkısı ve farklı birimler tarafından da örnek alınıp uygulanması bakımından değerlendirilecektir. Ayrıca, rol model alan (etkilenen) personelin geliştirdiği yeni ürün, hizmet veya fikrin sayısı bakımından da değerlendirilecektir.

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Yükseköğretim Kurumlarına yenilikçi ve sürdürülebilir iyi uygulama örnekleri üretebilen,
 • İş akış ve süreçlerini iyileştirerek öncü olabilen,
 • Oluşturduğu inovasyonun diğer süreçlerde de kullanılabilir olan yenilikçi personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın İnovatif İş Gören Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Sağlık hizmetleri alanında çalışan,
 • Hizmetleriyle geri bildirim mekanizmalarında (hasta memnuniyetini arttıran, klinik becerileri olan, tanı ve tedavi süreçlerinde etkin hizmet sunan, topluma hizmet etme bilincinde olan) sürekli öne çıkan,
 • Acil durumlarda inisiyatif alabilen,
 • Sağlık hizmetleri kalitesi için yenilikçi fikirler sunan sağlık personeline verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Sağlık Kahramanı Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikri teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve memnuniyet düzeyi kriterleri, hizmetleriyle geri bildirim kutularında sürekli öne çıkan veya acil durumlarda inisiyatif alabilme durumu bakımından hizmet kalitesi kriterlerince değerlendirilecektir. 

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Teknoloji, bilişim ve yazılım alanında çalışan,
 • Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, iş yapış süreçlerini kolaylaştıran, verimliliği arttıran,
 • Dışa bağımlılığı azaltan veya ortadan kaldıran personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Teknolojik Çözümler Üreten İş Gören Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Çevre veya temizlik alanında çalışan,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak kamu yararı sağlayabilen personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Yeşil İzler Ödülüne temizlik ve çevre personeli başvurabilir. Her iki grup için ayrı spesifik sorularla kriterler oluşturulmuştur. Ayrıca varsa gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri bakımından değerlendirilecektir.

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Engellerine rağmen bilgi, birikim ve yeteneklerini değerlendirerek genelde kamuya, özelde iş gördüğü birimde sağlamak adına çalışan personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Engelleri Aşan İş Gören Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Rutin uygulamalara yenilik katarak birimin bakış açısını değiştirebilen,
 • Rutin uygulamalardaki aksaklıkları tespit ederek daha yenilikçi uygulamalar geliştirebilen,
 • Yenilikçi uygulamaların diğer birimlerce örnek alınmasına öncü olabilen ve destek sağlayan,
 • Kamu harcamalarında israfı önleyen,
 • Kurum gelirinin zamanında gerçekleşmesine katkı veren personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Değer Katan İş Gören Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • Yükseköğretim kurumları ve kamu kurumlarında potansiyel gelişimleri ön görerek çalışanlarını yönlendiren,
 • Çalışanlarının kişisel gelişimlerine yatırım yaparak ve onların güçlü yönlerini kullanarak iş performansını artırabilen şef ve üzeri idari yöneticilere verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Dönüşümcü Lideri Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Kimler Teklif Edilebilir?

 • Genel şartları sağlayan,
 • İş süreçlerini optimize edebilen,
 • Pro-aktif davranışlarla verimliliği artırma veya maliyet tasarrufu sağlayabilen,
 • Süreç ve kriz yönetiminde yetkinliğiyle israfı önleyebilen teknik personele verilir.

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yılın Verimlilik ve Maliyet Tasarrufu Ödülü başvurusunda gelişitirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin teorik bakımdan özgünlük, yenilik, uygulanabilirlik, sistematiklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri ve pratik (elde edilen fayda) bakımından ise hizmet kalitesini arttırma niteliği, iş yükünü azaltma niteliği, kurum giderini azaltma niteliği ve örnek uygulama niteliği bakımından değerlendirilecektir.

Kriter Bakımından Örnek Teklif Formu

Ödüllendirme Süreci

2024 Yılı Ödüllendirme Takvimi
Süreç Tarih
Ödül Başvuru Tarihleri 06.05.2024 | 08.30 - 08.05.2024 | 17.00
Ödül Başvuruları Genel Şart Kontrolleri ve Kodlama Süreci 08.05.2024
Kodlanmış Başvuruların Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilme Süreci 09.05.2024
Kodlamaların Başvurularla  Eşleştirilerek Komisyona Bildirilme Süreci 10.05.2024

 • Ödüllendirme mekanizmasında yukarıda yer alan şekildeki gibi her birim özelinde görüş ve teklif süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçte görüşü alınması gereken ünvanlar ve teklifte bulanabilen ünvanlar gözetilerek personel ödüle teklif edilmelidir.
 • Ödüllendirme mekanizmasında personel doğrudan ödül kategorilerine başvuruda bulunamaz. 
 • Teklifte yetkili amir, zorunlu olmamak kaydıyla şartları sağlayabilen her bir ödül kategorisine en fazla bir personeli birim amirlerinin görüşünü alarak teklif edebilir. 

 

 

Teklif Sürecinde Önemli Hususlar

Ödüllendirme mekanizmasında yer alan 10 ayrı kategoriye özel bazı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerin bazıları hakkında açıklamalar aşağıda verilmiştir:

Kriterler Açıklamalar
Özgünlük Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin daha önce yapılıp yapılmadığı, benzer fikir, ürün ve fikirlerden farkının ne olduğu veya onlara göre üstünlüklerinin neler olduğu bu alanda özetlenir.
Yenilik Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin mevcut uygulamaya kattığı yenilik, üstünlükler veya demode olmuş uygulamaların ortadan kaldırılıp katacağı yeni değer bu alanda özetlenir.
Uygulanabilirlik Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin birimlerimizde uygulanabilir olup olmadığı veya kolayda erişim sağlama imkanı bu alanda özetlenir.
Sistematiklik Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin mevcut süreçlere sistematiklik kazandırma özelliği hakkında bilgiler bu alanda özetlenir.
Verimlilik Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin birime ve Üniversiteye katacağı verimlilik ve elde edilebilecek potansiyel kazançlar bu alanda özetlenir.
Sürdürülebilirlik Geliştirilen yeni ürün, hizmet veya fikrin gelecek yıllarca kullanılabileceği veya geliştirilebilirliği hakkında bilgiler bu alanda özetlenebilir.
Hizmet Kalitesini Arttırma Niteliği Elde edilelen/edilecek olan faydanın hizmet kalitesini arrtırma veya azaltma niteliği (Memnuniyet düzeylerindeki artış vb.) bu alanda özetlenir
İş Yükünü Azaltma Niteliği Elde edilelen/edilecek olan faydanın personel açısında iş yükünü azaltma niteliği (daha az personel, daha kısa zaman gibi unsurları sayısal verilerle destekleyiniz.) bu alanda özetlenir.
Kurum Giderini Azaltıcı Niteliği Elde edilelen/edilecek olan faydanın kurum giderini azaltma niteliği (dijitalleşme, kaliteli malzeme, tasarruf vb.) bu alanda özetlenir.
Örnek Uygulama Niteliği Elde edilelen/edilecek olan faydanın diğer birimler veya Üniversiteler tarafından da örnek alıanabilirliği bu alanda özetlenir.

Not: Açıklamların yanı sıra o kritere uygun tüm özetleri teklif formunda ilgi yere ekleyebilirsiniz.

Hızlı Destek Hattı

Merhabalar,

Teklif sürecinde kullanılacak formlara erişimde yetki problemi yaşıyorsanız aşağıdaki iletişim kanallarıyla lütfen iletişim kurunuz.

Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü | 0 (462) 377 44 77ktu_pep@ktu.edu.tr