görevlendirme

Bilgilendirme Grafikleri

Akademik Görevlendirme İnfografiği için => Tıklayınız...!

Öğretim Elemanı Atama Jürisi İnfografiği için => Tıklayınız....!

Öğretim Elamanı Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Kriter Aralığı İnfografiği için =>  Tıklayınız....!

Öğretim Üyesi Yurt Dışı Görevlendirme

Not1: Öğretim Görevlilerinin Aylıklı Yurtdışı Görevlendirme Süreleri 1 Yılı Aşamaz. Üniversite Tarafından gerekli Görüldüğü Taktirde Bu Süre Aylıksız Olarak 1 Yıla Kadar Uzatılabilir.
Not2: YÖK Akademik Hareketlilik Projesi Kapsamında En Az İki Yarıyıl Görevlendirilenler Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirmelerinde Aranan Hizmet Sürelerinin Yarısı Aranır.
Not3: Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir. Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

⇒Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

⇒Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

⇒Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

⇒Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Öğretim Görevlisi Yurt Dışı Görevlendirmesi

Not1: Öğretim Üyelerinin Aylıklı Yurtdışı Görevlendirme Süreleri 1 Yılı Aşamaz. Üniversite Tarafından gerekli Görüldüğü Taktirde Bu Süre Aylıksız Olarak 1 Yıla Kadar Uzatılabilir.
Not2: YÖK Akademik Hareketlilik Projesi Kapsamında En Az İki Yarıyıl Görevlendirilenler Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirmelerinde Aranan Hizmet Sürelerinin Yarısı Aranır.
Not3: Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir.                                                         Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

⇒Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

⇒Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

⇒Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

⇒Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Uzmanlık- Doktora Bitiren Arş. Gör. Görevlendirme

⇒Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

⇒Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

⇒Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

⇒Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Araştırma Görevlisi Yurt Dışı Görevlendirme

 

Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir. Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

⇒Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

⇒Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

⇒Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

⇒Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

⇒Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!