performans yönetim sistemi

Genel Tanıtım

KTÜ Performans Yönetim Sistemi 360 Derece Geri Bildirim Yaklaşımı esas alınarak Genel Sekreterlik koodinasyonunda iç ve dış paydaşların katılımı ile profesyonel çalışma ekibi tarafından kamu ve yükseköğretim kurumlarına özel olarak  geliştirilen yenilikçi bir  performans yönetim sistemidir. KTÜ Performans Yönetim Sistemi aracılığıyla hem yönetici hem de personel fiilen birlikte çalıştığı üst, akran ve astları tarafından değerlendirilerek performans puanı elektronik ortamda hesaplanmaktadır.

Not: İçerikteki isim ve puanlamalar sistemin test edilmesi amacıyla rastgele doldurulmuş olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Geliştirilen algoritmalar sayesinde adil, objektif, geçerli ve güvenilir bir sistem sunulmaktadır:

 1. Yönetici veya personel fiilen birlikte çalıştığı ast, akran ve üstleri tarafından değerlendirilmektedir.
 2. Çoklu değerlendiriciler ve her değerlendirici grubundan en az 1/3 oranında değerlendiricinin puanlamaya katılması zorunluluğu sayesinde oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir.
 3. Geliştirilen algoritma sayesinde hatalı ve yanlı değerlendirmeler puanlama sistemi dışında tutulmakta ve değerlendirmeye alınmamaktadır.
 4. Değerlendirilen personel değerlendirici personeli ve nasıl bir değerlendirme puanı verdiğini görüntüleyememektedir.

Geliştirilen KTÜ Performans Yönetim Sistemi değerlendirme sonucunda tüm yönetici ve personele hem bireysel hem de birim düzeyinde raporlamalar sunmaktadır. Bu raporlamalarda her personele yarı ayrı olmak üzere performans düzeylerine göre öneriler geliştirilmektedir.

Değerlendirme Takvimi

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

KTÜ Performans Yönetim Sisteminin sizlerin ilgi ve desteğiyle birlikte başarıya ulaşacaktır. Bu sistem tüm idari personelimize ve idari işlerde bulunan Öğretim Görevlisi kadrosundaki personelimize bir çıktı sunmaktadır. Bu kapsamda, tüm personelin hassasiyetle sisteme girerek değerlendirme yapması kritik öneme sahiptir. Akademik personelin değerlendirme sürecine değerlendirici olarak katılmakta ve birlikte çalıştığı idari personelin performansının hesaplanmasına destek sağlamaktadır.

Aşağıda belirtilen tarih, saat ve ilgili birimlere dikkat ederek Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) aracılığı ile KTÜ Performans Yönetim Sistemine erişebilir ve değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Puanlama ve sonuç ekranları videosunu izleyiniz.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati İlgili Birimler
24.04.2024 05.00 24.04.2024 23.00
 • Rektörlük 
 • Genel Sekreterlik
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Kültür Hizmetleri Koordinatörlüğü dahil.)
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
25.04.2024 05.00 25.04.2024 23.00
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Of Teknoloji Fakültesi
 • Orman Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Adli Bilimler Enstitüsü
 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
26.04.2024 05.00 26.04.2024 23.00
 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
 • Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (Tüm alt koordinatörlükler dahil.)
 • Dijital Dönüşüm Ofisi
 • Proje Üretim Merkezi
 • Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
 • İlaç ve Farmasötik Teknoloji UYGAR
 • Kariyer Geliştirme UYGAR
 • Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim UYGAR
 • Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi UYGAR
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı UYGAR
 • Sürekli Eğitim UYGAR
 • Türkçe Öğretimi UYGAR
 • Teknoloji Transferi UYGAR
 • Uzaktan Eğitim UYGAR

 

26.04.2024 05.00 29.04.2024 23.00
 • Farabi Hastanesi Başhekimliği
29.04.2024 05.00 29.04.2024 23.00
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
 • Arsin Meslek Yüksekokulu
 • Çaykara Meslek Yüksekokulu
 • Maçka Meslek Yüksekokulu
 • Of Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
 • Trabzon Meslek Yüksekokulu
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 • Beden Eğitimi Bölümü
 • Güzel Sanatlar Bölümü
 • Türk Dili Bölümü
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Sivil Savunma Uzmanlığı
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
 • Sıfır Atık Koordinatörlüğü
 • İç Denetim Birimi
 • Deprem ve Yapı Sağlığı UYGAR
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sonuç ve İtiraz

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

KTÜ Performans Yönetim Sistemi aracılığıyla değerlendiriler tarafından yapılan değerlendirmelerin puanlaması geliştirilen algoritme sayesinde elektronik ortamda yapılmaktadır. Her yönetici ve personel KTÜ Performans Yönetim Sisteminde bireysel performans sonucunu görebilmektedir. Yöneticiler için ayrıca bir panel açılmış olup oradan sadece kendi biriminde yer alan personel hakkında performans ve yeterlilik düzeylerini görüntüleyebilmektedir. Ayrıca, değerlendirmeye katılmayan, puanı hesaplanmayan ve hatalı/yanlı değerlendirmelerde bulunan personel bilgisine de erişebilmektedir.

Yönetici ve personelin performans notuna itiraz süreci ilgili komisyon tarafından yürütülecek ve web sayfası aracılığı ile ilan edilecektir.

Süreç Takvim
Performans Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 30.04.2024
Performans Notuna İtiraz Süreci 30.04.2024 - 03.05.2024
İtirazların Sonuçlandırılması 06.05.2024 - 07.05.2024

 

Puanlama ve Sonuç Ekranları

Performans değerlendirme dönemlerinde ilan edilen takvimlere göre akademik ve idari personele Bilgi Yönetim Sisteminde yetkilendirmeler otomatik olarak sağlanmaktadır. Değerlendirme döneminde aşağıdaki videodan yararlanarak personel değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Puanlama Videosu Sayfaya Erişilememesi Durumunda Çözüm Videosu Sonuç Öğrenme Videosu

Dikkat!

 • Değerlendirmeniz gereken personel arasında akrabalık bağı veya fiilen birlikte çalışmama durumları varsa lütfen ilgili butonu tıklayarak değerlendirme yapmayınız.
 • Değerlendirme sürecinde hatalı ve yanlı davranmayınız. Geliştirilen algoritma bu davranışı tespit etmekte ve puanlamanızı geçerli saymamaktadır.
 • Ekranda aynı personel veya yöneticiyi görebilirsiniz. Geliştirilen algoritma sayesinde siz aynı personelin sadece bir anketini doldurduğunuzda diğer anketlere de aynı yanıtlar verilmiş sayılacak ve puanlama ona göre yapılacaktır. Dolayısıyla bu bir hata değildir.
 • Değerlendirmeniz gereken personel sayısı size fazlaymış gibi gelebilir. Bu durumda fiilen çalışma durumunu gözetiniz. Fiilen çalışıyorsanız lütfen zamana yayarak ve adil bir şekilde değerlendiriniz.

Not: İçerikteki isim ve puanlamalar sistemin test edilmesi amacıyla rastgele doldurulmuş olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Yönetici Ekranları

Değerli Birim Yöneticileri,

Sizler için aşağıda Yönetici Ekranları tanıtılmıştır.

Notu Hesaplanmayan Personel İptal Edilen Değerlendirmeler
Sonuç Raporu Katılım Durumu

Not: İçerikteki isim ve puanlamalar sistemin test edilmesi amacıyla rastgele doldurulmuş olup, gerçeği yansıtmamaktadır.