4B sözleşmeli personel alım ilanı

Genel Açıklama

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B)  grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular Personel Dairesi Başkanlığınca 19.05.2023- 02.06.2023 tarihleri aralığında elden alınacak olup her kadro için belirtilen belgeler başvuracağınız kadroların başvuru evrakları kısmında belirtilmiştir.

Başarılar dileriz.

İlan başvuru adımları aşağıdaki gibidir.

Resmi gazetedeki ilan metni için tıklayınız.

İletişim: 0(462) 377 21 11

AÇIKLAMALAR

 1. Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
 2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 3. Adaylar mezuniyetine göre;  2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 5. Başvurular; 19.05.2023-02.06.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Merkez Kanuni Kampüsünde bulunan Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen yapılacaklardır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.
 6. Sonuçlar;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.
 7. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 8. Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)

Not 1: Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2: Başvuru dilekçesi ilgili ilanların başvuru evraklarının bulunduğu sütunlarda linklenmiştir. Temin edilerek başvurulacak birim ve unvan açıkça belirtilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Not 3: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

 

Büro Personeli

Kadro Görev Yeri Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Aranan Nitelikler Başvuru Evrakları
Büro Personeli Merkez 1 Erkek Lisans KPSSP3 Herhangi bir lisans bölümü mezunu olmak. Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi, Yangın 1. Seviye Eğitici Eğitimi, Hazmat Eğitici Eğitimi (Kimyasal Sızıntı ve Döküntü ile Mücadele) ve Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. İlan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
Büro Personeli Merkez 1 Erkek Ön Lisans KPSSP3 Herhangi bir ön lisans programı mezunu olmak. En az 5 (beş) yıl gazetecilik ile ilgili alanlarda (yazı işleri müdürü, gazeteci, gazete muhabiri vb.) iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.  İlan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi 
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • En az 5 (beş) yıl gazetecilik ile ilgili alanlarda (yazı işleri müdürü, gazeteci, gazete muhabiri vb.) iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
Büro Personeli Of 1 Kadın/Erkek Ön Lisans KPSSP3 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarından birinden mezun olmak. İlan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi 
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

Diğer Sağlık Personeli

Kadro Görev Yeri Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Aranan Nitelikler Başvuru Evrakları
Diğer Sağlık Personeli Merkez
(Farabi Hastanesi)
4 Kadın/Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. İlan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

Sağlık Fizikçisi

Kadro Görev Yeri Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Aranan Nitelikler Başvuru Evrakları
Sağlık Fizikçisi Merkez
(Farabi Hastanesi)
1 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Fizik Mühendisliği lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve Sağlık Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak. İlan tarihi itibari ile 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak
 • Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi 
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Başvuru dilekçesi için tıklayınız.