proje 2021 güz

      Anıl AZİZOĞLU  

Bazı Organik Gübrelerin Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Fidanlarının Morfolojisi Üzerine Etkileri

      Aybüke ÖZDEMİR

Sentinel Uydu Görüntüleri Yardımıyla İbreli ve Yapraklı Ağaç Türlerinin Belirlenmesi

      Cihan ÇİFÇİ

Orman Yolu Sanat Yapıları Boyutlandırmada Yeni Teknoloji Kullanımları

      Cihan İSLAMOĞLU

2+0 Yaşlı Sarıçam Fidanlarında Şaşırtma ve Fidan Morfolojisi Açısından Değerlendirmeler

      Devrim YILMAZ

İtdolamnacı ile Mücadele Yöntemleri

      Emirhan ÇURABAY

Orman Yangınlarında Kozalak Patlaması: Mit mi, Gerçek mi?

      Enes AY

Korunan Alanların Ekosistem Hizmetleri

      Enes İRVASA

İpekyolu Orman İşletme Şefliğinin Toprak Koruma Fonksiyon Haritasının Oluşturulması

     Faruk Bahadır KARA

Arazi Örtüsünün Geleceğe Yönelik Modellemesi

     Fatih YILDIRIM

Bilgisayar Destekli Orman Yolu Tasarımı

    Feyza BAYTAK

Kestane Gal Arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)’nın Trabzon’daki Yayılışının Belirlenmesi Ve Haritalanması

   Gözde KIYAGAN

Uzaktan Eğitim Alan Orman Mühendisliği Öğrencilerinin Memnuniyet Algılarının Belirlenmesi

    Halil DUMAN

Orman Yangınlarının Toprak ve Havza Süreçlerine Olası Etkileri

    Hatice KALE

Gelir Gider Çözümlemesi Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarısının Belirlenmesi (Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)

    Mert TAŞKESİĞi

Ülkemizde Görülen Meteorolojik Kökenli Doğal Afetlerin Ormancılık Açısından Değerlendirilmesi   

    Merve AKOY

Türkiye'deki Kırsal Kalkınma Projeleri

    Muhammed Ali DÖNGEZER

KATO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Köşesi

    Nazım GÖKAYDIN

Farklı İklim ve Topoğrafik Özellikleri Bir Arada Barındıran Bir Alana Ait Bazı Yetişme Ortamı Özelliklerinin Haritalanması

    Ruhi ÖZDEMİR

Yanan Sahaların Restorasyonun ve Rehabilistasyonun Temel İlkeleri

    Tahsin ZENGİN

Örnekleme Yöntemleri