etkinlikler

01

Eylül

06

Eylül

Bölümümüz Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Zafer Yücesan, Yrd. Doç. Dr. Uzay Karahalil, Öğr. Gör. Dr. Ercan Oktan ve Arş. Gör. Ali Bayraktar “10th International Beech Symposium” İsimli Ulu

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı