duyurular

19

Ekim

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi ''Ormancılık Politikası'' Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

Ders Kapsamında Hazırlanacak olan Ödeve İlişkin Bilgilendirme

Konu

Ormanların yeraltı suyunun oluşumuna yaptığı katkının bütün bir topluma anlatılması, ormanların korunması bakımından yaşamsal öneme sahiptir. Bunun için ise çocuklardan başlanması doğru bir yol olacaktır. Çocuklara ulaşmanın yolu da öğretmenlerden geçer.  Bu nedenle Orman Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinin bu konuyu öğretmenlere anlatmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dersi alan her bir öğrencinin ödev tesliminin son gününe kadar en az 10 ilkokul öğretmenine bu konuyu anlatmaları istenmektedir. Ormancılık Politikası dersinin iki ara sınavından birisini bu etkinlik oluşturacaktır ve ödevin katkı oranı %20 olarak belirlenmiştir. Yürüteceğiniz bu etkinlik her bir öğretmenin adı-soyadı ve görev yerini de içerecek bir video kaydı ile gösterilmesi sonucunda tarafımızdan değerlendirilecektir. Yaklaşık 100 öğrenci ile 1000 öğretmene, oradan da bir defada on binlerce çocuğa ormanların insan yaşamı için ne kadar önemli yerinin olduğu anlatılacaktır. Bu konuda yapabileceğiniz katkı bir taraftan dersteki başarınıza, diğer yandan da insanlığa büyük bir katkı yapacaktır. Şimdiden hepinize başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

 

 

Ödev Tesliminde Sorumlu Öğretim Elemanları:

Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif SARITAŞ

Ödev Hazırlanırken Faydalanılabilecek Kaynak:

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ tarafından kaleme alınan “ORMAN” kitabı

Ödev Teslim Tarihleri: 31.10.2022- 23.12.2022