misyon ve vizyon

MİSYON

Yenilikçi öğrenme ve öğretme uygulamalarını geliştirmek, üniversite içinde yaygınlaştırmak ve bu kapsamda faaliyetler düzenlemek,

VİZYON

Öğrenciyi merkeze alan, yenilikçi öğrenim ve öğretim yöntemlerini kullanan, sürdürülebilir bir eğitim ekosistemi ile örnek bir merkez olmak