form ve anketler

Değerli Akademik Personelimiz ve Kıymetli Öğrenciler,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) olarak öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri akademik personelimizin ve öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman görüşlerinizi almak isteriz.

Aşağıdaki eğitim talep formunu doldurarak ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz eğitim ya da eğitimlerle ilgili talepte bulunabilirsiniz. Sizlerden gelecek olan talepler ve geri bildirimler doğrultusunda mevcut eğitimler geliştirilecek ve yeni eğitimler tasarlanacaktır.


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2023-10-28 09:04:00 / 2027-12-06 09:05:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

Kıymetli Akademik Personelimiz,

08.11.2023 tarihinde 09.00 - 12.00'da gerçekleştirilecek Akademik Oryantasyon Programına katılımınızı aşağıdaki formu doldurarak onaylayınız.


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2023-11-01 08:00:00 / 2023-11-08 13:00:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

Sayın Katılımcı,

Bu anket formu, üniversitemize yeni katılan öğretim elemanlarına üniversitemizi tanıtmak, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı Süreçleri ile öğretim elemanlarının bu süreçlerdeki rol ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık kazandırmak ve kurum aidiyeti geliştirmelerine destek olarak uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan oryantasyon eğitiminin değerlendirilmesi amacı ile Ö-MER tarafından hazırlanmıştır.

Katılmış olduğunuz eğitimleri değerlendirmeniz rica olunur. Aşağıdaki her soru için verilen beş seçenekten birini işaretleyiniz.


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2023-11-01 16:24:00 / 2023-11-20 22:30:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği  kapsamında "Lisansüstü Tez Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi", 4-6 Ekim 2024 tarihileri arasında yüz yüze olarak KTÜ Fen Fakültesi Nazım TERZİOĞLU Amfisinde düzenlenecektir.

Etkinliğin başlama tarihinden 2 ay önce başvurular bu form üzerinden alınacak olup, formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Eğitim etkinliğinin web sayfasında belirtilen başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları reddedilecektir. 

Etkinlik web sayfası: https://www.ktu.edu.tr/omer/lisansustu-tez-danismanlik-ve-rehberlik-egitimi


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2024-08-04 09:00:00 / 2024-10-04 09:00:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği  kapsamında "Lisansüstü Öğrenciler için Eğitim Atölyesi" etkinliği, 24-27 Haziran 2024 tarihileri arasında yüz yüze olarak KTÜ Fen Fakültesi Nazım TERZİOĞLU Amfisinde ve Fen Fakültesi Bilgisayar Dersliğinde düzenlenecektir.

Etkinliğin başlama tarihinden 2 ay önce başvurular bu form üzerinden alınacak olup, formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Eğitim etkinliğinin web sayfasında belirtilen başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları reddedilecektir. 

Etkinlik web sayfası: https://www.ktu.edu.tr/omer/lisansustu-ogrenciler-icin-egitim-atolyesi


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2024-04-24 09:00:00 / 2024-06-24 09:00:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği  kapsamında "Yeni Nesil Ahşap Yapılar ve Tasarım", 11-13 Ekim 2024 tarihileri arasında yüz yüze olarak KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Sedir Amfisinde düzenlenecektir.

Etkinliğin başlama tarihinden 2 ay önce başvurular bu form üzerinden alınacak olup, formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Eğitim etkinliğinin web sayfasında belirtilen başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları reddedilecektir. 

Etkinlik web sayfası: https://www.ktu.edu.tr/omer/yeni-nesil-ahsap-yapilar-ve-tasarim


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2024-08-11 08:31:00 / 2024-10-11 08:30:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği  kapsamında "Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Etkileşimli Video Geliştirme Eğitimi" etkinliği, 18-20 Eylül 2024 tarihileri arasında çevrimiçi olarak Microsoft Teams Programında düzenlenecektir.

Etkinliğin başlama tarihinden 2 ay önce başvurular bu form üzerinden alınacak olup, formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Eğitim etkinliğinin web sayfasında belirtilen başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları reddedilecektir. 

Etkinlik web sayfası: https://www.ktu.edu.tr/omer/sosyal-ve-beseri-bilimler-alaninda-etkilesimli-video-gelistirme-egitimi


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2024-07-18 09:00:00 / 2024-09-18 09:00:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git