form ve anketler

Değerli Akademik Personelimiz ve Kıymetli Öğrenciler,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) olarak öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri akademik personelimizin ve öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman görüşlerinizi almak isteriz.

Aşağıdaki eğitim talep formunu doldurarak ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz eğitim ya da eğitimlerle ilgili talepte bulunabilirsiniz. Sizlerden gelecek olan talepler ve geri bildirimler doğrultusunda mevcut eğitimler geliştirilecek ve yeni eğitimler tasarlanacaktır.


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2023-10-28 09:04:00 / 2027-12-06 09:05:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git

Dear Academic Staff and Dear Students,

As Karadeniz Technical University Teaching and Learning Center (Ö-MER), one of our primary areas of activity is to provide trainings for the professional and personal development of our academic staff and students. In this direction, we would always like to receive your opinions in order to serve you better.

You can make a request for the training or trainings you think you need by filling out the training request form below. Existing trainings will be developed and new trainings will be designed in line with your requests and feedback.


Başlangıç / Bitiş Tarihi
2023-10-28 09:04:00 / 2027-12-06 09:05:00
Yayınlandığı Grup
Herkese Açık

Forma Git