kuruluş amacı ve hedefler

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) eğitim kalitesini artırmak, öğrenci merkezli eğitimi teşvik etmek ve öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla 2023 yılında kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda Merkezimiz,

  • Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlayacak gelişim fırsatları ve kaynakları sunmayı,
  • Bilimsel olarak desteklenen ve uygulamalarla kanıtlanmış öğrenme ve öğretme uygulamalarının Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılmasına öncülük etmeyi,
  • Üniversite genelinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve bu çerçevede eğitim programları sunmayı,
  • Aynı zamanda öğrencilerin akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için de bir platform olmayı,

hedeflemektedir.