faaliyet alanları

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) Faaliyet Alanları

 • Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik durum analizleri yapmak
 • Öğrencilerin akademik ve psikolojik gelişimlerine yönelik araştırmalar yaparak üniversite öğrenci profilini yıllara göre takip etmek
 • Öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların benimsenmesi ve eğitimde ileri teknoloji kullanımı kapsamında proje hazırlamak ve uygulamaya koymak
 • Öğretim ortamının canlı bir gelişim sürecinde olmasına destek olmak
 • Öğretim teknolojilerinin öğretimde ve araştırmalarda kullanımını yaygınlaştırmak
 • Ders izlencelerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi konusunda öğretim elemanlarına destek vermek
 • Öğrenme ve öğretme konularında seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek
 • Yeni göreve başlayan öğretim elemanları için uyum programları yürütmek ve onların öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek
 • Ders ölçme ve değerlendirmeleri analiz etmek, analiz sonuçlarına göre öğretim elemanlarına ve öğrencilere geri bildirim vermek ve rapor hazırlamak
 • Akademik birimlerin ders bilgi paketlerini kontrol ederek gereken desteği vermek
 • Öğretim Gözlem atölyesi ile öğretim hizmeti niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Teknoloji tanıtımları, ders içi işleyiş, ders planlaması, öğrenci ile olan etkileşimin iyileştirilmesi, ölçme-değerlendirme, uzaktan öğretim ve benzeri konularda atölye çalışmaları ve seminerler ile farkındalığın arttırılmasını sağlamak