duyurular

15

Şubat

Önceki Öğrenmenin Tanınması Kapsamındaki Dersler

Bölüm Başkanlığı

Senatomuzun 28.07.2023 tarih ve 340-20 sayılı kararı ile Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge;  Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınmasına yönelik aşağıda belirtilen dersler için başarılı sayılmak amacıyla başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde alacak olduğunuz dersler içerisinde tabloda belirtilen bir ders var ise bu ders için yazılan açıklamaları okuyup önceki öğrenmenizi kullanarak bu dersten başarılı sayılabilmek için başvuru yapabilirsiniz.

Fakülte

Bölüm

Of Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve Adı

ÖÖT

(Muafiyet sınavı yolu)

 

ÖÖT

(Portfolyo sunma yolu)

 

ÖÖT

(Sertifika sunma yolu)

İlgili muafiyet sınavının yapılacağı veya sunulacak belgelerin değerlendirileceği tarih

ESM2021

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

-

-

MEB ya da özel kurumlar tarafından düzenlenen Temel Bilgisayar kurslarından, en az 30 saatlik Office yazılım (Word, Excel, Power Point …vb) program derslerini alıp sınav sonucunda başarılı bulunmuş ve sertifikalandırılmış olma koşulu ile ilgili dersten başarılı sayılmak için başvuru yapabilir.

09 Ekim 2023,

Saat:10.00

Bölüm Başkanlığı

BAHAR DÖNEMİ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve Adı

ÖÖT

(Muafiyet sınavı yolu)

 

ÖÖT

(Portfolyo sunma yolu)

 

ÖÖT

(Sertifika sunma yolu)

İlgili muafiyet sınavının yapılacağı veya sunulacak belgelerin değerlendirileceği tarih

ESM1006

Bilgisayar Destekli Çizim

Muafiyet sınavı yapılabilir.

-

-

21 Şubat 2024,

Saat:13.00

Bölüm Başkanlığı

ESM1008

Bilgisayar Programlama

-

-

Minimum 30 saatlik MATLAB, C, C#, C++, Python Eğitimi Sertifikalarından /Belgelerinden biri olan öğrenciler dersten başarılı sayılmak için başvuru yapabilir.

21 Şubat 2024,

Saat:13.00

Bölüm Başkanlığı

YDI2008

İngilizce Konuşma

-

-

Ankara Üniversitesi TÖMER dil merkezinden alınmış en az B1 (Intermadiate) seviyesi olduğunu ispatlayacak belge ya da YDS, YÖKDİL sınavlarından en az 60 uluslararası yabancı dil sınavlarından en az IELTS: 5 ve TOEFL: 72 puan almış olmak koşuluyla ilgili dersten başarılı sayılmak için başvuru yapabilir.

21 Şubat 2024,

Saat:13.00

Bölüm Başkanlığı

USEC0018

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

ESM4014

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

-

-

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca A, B ve C sınıfı belgeyle yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programından mezun olan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir merkezden 45 saat Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini alarak sertifika almaya hak kazanmış ve sertifikasının resmi geçerlilik süresi devam eden kişiler, bu dersten muaf sayılmak için başvuru yapabilir.

21 Şubat 2024,

Saat:13.00

Bölüm Başkanlığı