laboratuvarlarımız

EADT Laboratuvarı

ERDEM AKSOY DENEYSEL TASARIM LABORATUVARI

Mimarlık Laboratuvarı’nın temeli 1974 yılında atılmış ve inşaat 1976’da tamamlanmıştır.

Laboratuvar, kendi öz kaynakları yanında UNDP projesinden de yararlanılarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında Erdem Aksoy Deneysel Tasarım Laboratuvarı adı verilmiştir.

Laboratuvarın alt katında sergileme amacı ile panoların yerleştirildiği bir salon bulunmaktadır. Yaklaşık 400m2’yi kaplayan deney alanında 1/1 ölçekte modeller düzenlenebilir, modeller üç boyutta kolayca hareket edebilirler ve farklı biçimlerde aydınlatılarak deney düzenlerinin her açıdan fotoğraf ve filmleri çekilebilir. Yapılan her deney, deney alanını çevreleyen ortak bir galeriden izlenebilir. Bu galeri çevresinde “Akustik”, “Aydınlatma”, “ısısal Çevre ve “Antropometrik Ölçmeler” gibi özel deney odaları 200 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Deney alanında ayrıca bir “Rüzgar Tüneli” bulunmaktadır. Tıklayınız

Laboratuvarın kuruluşundan amaç; çevresel etmenler karşısında kullanıcı konforuna ilişkin deneylerin yapılması, çevreye sunulacak danışmanlık hizmetlerine gerekebilecek ölçekli modellerin hazırlanması ve bunlar üzerinde deneysel çalışmaların yapılması, bulguların değerlendirilmesi ve sayısal ölçmelerin gerçekleştirilmesidir.

Mimarlık Laboratuvarı’ndan özel araştırmalar, kurum araştırmaları (örneğin TÜBİTAK, Bakanlıklar gibi) ve tez çalışmaları ile yararlanmak mümkündür. Bu araştırmalar, laboratuvar yönetmeliğine bağlı olmak koşuluyla gerçekleşebilir

ÖABDT Laboratuvarı

ÖZGÖNÜL AKSOY BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM LABORATUVARI

Mimarlık Fakültesi içinde bulunan Bilgisayar Laboratuvarı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kullanmaktadır. 55 bilgisayar hizmet vermektedir. Kullanım alanı 240 m2’dir. Teknik ofis, mekanik, malzeme deposu gibi bölümlere ayrılmıştır.

Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarına 2006 yılında Özgönül AKSOY’un adı verilmiştir. Mimarlık Fakültesinin bünyesinde yer alan 3 bölümün lisans ve lisansüstü öğrencilerine, kendi meslek alanlarında bilgi teknolojilerinden nasıl yararlanabileceklerini göstermekte ve bu konuda eğitim vermektedir.

Laboratuvardaki bilgisayarlarda Autocad, Adobe Photoshop, ArchiCAD 16, Photospace, LayOut 2014, Sketchup 2014, SPSS 12.0 for, Style Builder 2014 ve Autodesk 360 yüklüdür. Kullanıcılar .yüklü olan programlar ile çalışabilecekleri gibi internet Explorer ve Google Chrome üzerinde de internete erişebilirler.

Kuruluşundan bu yana geliştirilen ve yenilenen donanım kapasitesi ile ÖABDT Laboratuvarı, Mimarlık Fakültesi eğitim sürecinde önemli bir görev yürütmektedir.

Sayısal Tasarım Araştırma ve Fabrikasyon Birimi

SAYISAL TASARIM  VE FABRİKASYON BİRİMİ

Aralık 2018 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yer alan Erdem Aksoy Deneysel Tasarım Laboratuvarı'na bağlı olarak KTÜ Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon Birimi (KTÜ CODE FAB) resmi olarak kurulmuştur. Birimin hem Erdem Aksoy Deneysel Tasarım Laboratuvarı içerisinde hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Merkezi Laboratuvarı içerisinde mekanları bulunmakta; araştırma-geliştirme, lisans ve yüksek lisans dersleri için bu mekanlar kullanılmaktadır.

Yürütülmekte olan alt yapı projesi kapsamında CNC lazer kesici, 3B yazıcı, 3B tarayıcı, robot kol (manipülatör) ve ekipmanları, çeşitli geleneksel üretim araçları içeren araç, alet ve ekipmanların temini gerçekleştirilerek KTÜ Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon Birimi (KTÜ CODE FAB) kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Sayısal tasarım ve fabrikasyon alanı ile ilgili çalışmalar çeşitli teorik lisans-yüksek lisans dersleri ile mimari proje stüdyoları müfredatları içerisinde farklı düzeylerde ele alınmaktadır. Bu çalışmaların daha derin ve sistematik hale getirilmesi amacıyla 2015 yılı güz döneminden itibaren Mimaride Sayısal Modelleme I, II, III ve Parametrik Tasarım ve Uygulamaları olarak 4 adet lisans seçmeli dersi farklı yarıyıllarda verilmeye başlanmıştır. 2019 yılından itibaren de Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı kapsamında Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon dersi yürütülmeye başlanmıştır. Bunun yanında sayısal tasarım ve fabrikasyon alanıyla ilgili olarak yüksek lisans ve doktora tezleri de yürütülmektedir.

https://avesis.ktu.edu.tr/arastirma-grubu/codefab

/ktucodefab