danışma kurulu

Lisansüstü Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER

Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Levent Yahya ESER

Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet AKTUĞ         

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı