komisyonlar

Komisyonun Adı                     

Üyeler                                                           

Görevi  
Ders Uyum Komisyonu             

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER

Başkan

Prof. Dr. Levent Yahya ESER

Üye

Doç. Dr. Nagihan BİRİNCİ

Üye
Staj Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER 

Başkan

Arş. Gör. Dr. Merve Ahsen DEMİR

Üye