sıkça sorulan sorular

DERSLERE YAZILIM

 • Akademik takvimde belirtilen hafta içerisinde ders yazılımı yapamadım. Ne yapabilirim?
  • Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yaparak kayıt yaptırabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra başvuru kabul edilemez.

 

 • Dönem başladığında ders kaydımı eksik yaptığımı fark ettim. Ne yapmalıyım?
  • Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yaparak kayıt yaptırabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra başvuru kabul edilemez.

 

 • İnteraktif derse yazılım ile ilgili sorun yaşıyorum. Nereye başvurmam gerekli?
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapabilirsiniz. /oidb-iletisim

 

 • Ders kaydı yaparken almayı istediğim seçmeli ders görünmüyor. Ne yapabilirim?
  • Seçmeli derslerde kontenjan uygulaması vardır. Kontenjanı dolan dersi alamazsınız. Alacak seçmeli ders seçmekte sorun yaşıyorsanız bölüm sekreterliğine başvurunuz. /iibf-iletisim

 

 • Güz (bahar) yarıyılında almayı unuttuğum seçmeli ders yerine bahar (güz) yarıyılında başka bir seçmeli ders alabilir miyim?
  • Hayır alamazsınız. Eğitim-öğretim planında belirtilen sadece o yarıyıla ait dersleri alabilirsiniz.

 

 • 4. yılımın sonunda 1 seçmeli/zorunlu dersi almadığımın farkına vardım. Ne yapabilirim?
  • Eksik almış olduğunuz dersi, dersin açılmış olduğu ilk dönemde almanız gerekir. Bu durum döneminizin uzamasına yol açabilecektir. Bu sorunla karşılaşmamak adına, bölüm web sayfanızdaki Ders Planını veya Ders Kataloğu / AKTS Ders Bilgi Paketi sayfasını inceleyerek almanız gereken ders sayısı ile transkriptinizde almış olduğunuz dersleri her dönem başında karşılaştırarak kontrol etmelisiniz.

 

 • Bir yarıyılda kaç tane seçmeli ders almam gerektiğini nereden öğrenebilirim?
  • Bölüm web sayfanızdaki Ders Planı veya Ders Kataloğu / AKTS Ders Bilgi Paketi sayfasından öğrenebilirsiniz. /katalog-aktslisans

 

 • 2. sınıfın sonunda (4.yarıyıl) genel ağırlıklı not ortalamam 1,80’in altında kaldı, 3. sınıfın (5.yarıyıl) derslerini alabilir miyim?
  • Hayır alamazsınız. Genel ağırlıklı not ortalamanız 1,80’i aşana kadar 3. sınıftan ders alamazsınız. 4. yarıyıldan sonra bir kez 1,80 genel ağırlıklı not ortalaması tutturmanız durumunda daha kilit sorununu yaşamayacaksınızdır.

 

 • İnternetten ders kaydı yaparken seçmeli derslerin yanında zorunlu derslere de yazılım yapmak zorunda mıyım?
  • Seçmeli ve zorunlu bütün derslere kayıt yapmak zorundasınız.

 

 • 1. Sınıfta ders kaydımı kendim mi yapacağım?
 • 1. Yarıyılda ders kaydı öğrenci işleri tarafından yapılır. Fakat 2. yarıyıldan itibaren (2.yarıyıl dahil) ders kaydı öğrenci tarafından yapılır.

 

 • Bir dönem içerisinde toplam kaç saat ders alabilirim?
  • 40 saat. Fakat azami öğrenim sürelerinin son yılında (7 yıl) bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler bu sınırlamadan muaftır.

DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

 • Üst sınıftan ders alabilir miyim?
  • Üst sınıftan ders alma uygulaması Üniversitemizde yoktur.

 

 • Sağlık sorunum nedeniyle sağlık kuruluşundan rapor aldım. Raporlu olduğum sürede derslere devam etmiş sayılır mıyım?
  • Sağlık raporu devamdan sayılmamaktadır.

 

 • 4 yıl boyunca göreceğim dersleri nereden öğrenebilirim?
  • Bölüm web sayfanızdaki Ders Planı veya Ders Kataloğu / AKTS Ders Bilgi Paketi sayfasından öğrenebilirsiniz. /katalog-aktslisans

 

 • Bitirme tezini hangi dönem alabilirim?
  • 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında alabilirsiniz.

 

 • Alttan aldığım ders ile kendi sınıfıma ait dersin saatleri ders programında çakıştı. Ne yapabilirim?
  • Alttan alınan derslerde çakışma olabilir. İlgili öğretim üyesinin izin vermesi şartıyla aynı öğretim üyesinin varsa alternatif ders gruplarına katılabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak öğretim üyelerine başvurabilirsiniz.

 

 • Uzaktan eğitim sisteminde derslere katılamıyorum. Ne yapmam gerekli?
  • Öncelikle KTÜ, uzaktan eğitim merkezi sayfasındaki eğitim videolarını izleyiniz. Sorununuz çözülemiyorsa bölümünüzün UZEM koordinatörüne başvurunuz.

 

 • Bazı dersler uzaktan eğitim aracılığıyla bazıları ise yüz yüze yürütülüyor. Her iki sistemde de derslere devam zorunluluğu var mı?
  • Her iki sistemde de devam şartı bulunmaktadır. Fakat KTÜ Senatosunun 14.09.2021 tarih ve 323 sayılı kararınca salgın dönemine özel olarak, 2021-22 Eğitim-Öğretim yılında uygulama içeren derler hariç olmak üzere, derslerin sınavlarına giren öğrencilerin devam şartını yerine getirdiği kabul edilmektedir. Bu durum sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılına aittir.

 

 • Üniversitemizde yaz okulu uygulaması var mıdır? Başka üniversitelerin yaz okullarından ders alabilir miyim?
  • Üniversitemizde yaz okulu uygulaması yoktur. Başka üniversitelerin yaz okullarına da katılım söz konusu değildir. Üniversitemizde sadece bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır.

 

 • Ders muafiyeti nasıl yapabilirim?
  • Öğrencilerin başka üniversiteler ile bölümlerde aldıkları ve başardıkları derslerin muafiyeti (son beş yıl içinde alınan) ile ilgili başvuruları, istenilen belgelerle birlikte akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvurular, Bölüm Uyum Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

SINAVLAR

 • Vize sınavına sağlık vb. sorunum nedeniyle katılamadım. Ne yapabilirim?
  • Geçerli mazeretiniz ile birlikte bölüm başkanlığına başvuru yapabilirsiniz. Mazeretinizi belgelemek zorundasınızdır. Sağlık sorununuz için, Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından (Aile sağlığı merkezi dahil) alınmış raporla birlikte, mazeretin bitiş tarihini izleyen yedi gün içerisinde bölüm başkanlığına başvurmanız gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme koyulmaz.

 

 • Final, bütünleme, mezuniyet ve ek sınavlara mazeretim (sağlık vb.) nedeniyle katılamadım. Ne yapabilirim?
  • Burada sayılan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 

 • Kaç dersten mezuniyet sınavına girebilirim?
  • 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversitemize kayıt olan öğrenciler 3 dersten, sonrasında kayıt olanlar ise 1  dersten mezuniyet sınavına  girebilirler.

 

 • Başarısız olduğum bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir miyim?
  • Evet. Bütünleme sınavına girebilmenin koşulu; yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaktır.

 

 • Final sınavında geçtiğim dersten bütünleme sınavına girebilir miyim?
  • Evet girebilirsiniz. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı olunan dersin (DC harf notu hariç) bütünlenme sınavına girebilmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 

 • Sınavdan beklediğim notu alamadım. Ne yapabilirim?
 • İlgili sınavın notunun ilanını takip eden üç iş günü içinde bölüm başkanlığınıza başvuru yapabilirsiniz. Form için: /iibf-formlar

 

 • Final sınavına giremedim. Bütünleme sınavına girebilir miyim?
  • Evet, girebilirsiniz.

 

 • Sınav salonuna cep telefonu ile girebilir miyim?
  • Hayır giremezsiniz. Cep telefonu ile sınav salonuna girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış sayılır; ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.

 

 • Fakültemde yapılan sınavlar ile benim özel olarak girmiş olduğum sınavlar (AÖF, ALES, vb.) çakıştı. Ne yapabilirim?
  • Sadece vize sınavı için olmak üzere, bölüm başkanlığınıza özel sınavınıza ait giriş belgenizle başvuru yaparak mazeret sınav hakkı talep edebilirsiniz. Form için: /iibf-formlar

 

 

 • Daha önce hiç almadığım dersten mezuniyet sınavına girebilir miyim?
  • Hayır giremezsiniz.

 

 • Sınava girebilmek için yanımda hangi belgeyi getirmem gerekmektedir?

1. Geçerli öğrenci kimlik kartı (içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş) veya,

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan fotoğraflı öğrenci belgesi veya,

3. E-devletten alınan öğrenci belgesi (bu belgenin yanında muhakkak nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pasaport ibraz etmek zorunludur).

 

 • Sınavımın olduğu gün sağlık raporu aldım. Raporlu olduğum gün(ler) diğer derslerimin sınava girebilir miyim?
  • Hayır giremezsiniz. Raporlu olduğu halde sınavlara giren öğrencinin sınavı değerlendirilmez, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

 

 • Sınavlarıma nerede gireceğim?
  • Sınav salonunuz, sınav saatinden 15 dakika önce öğrenci kantini ile öğrenci girişi zemin katında bulunan ekranlardan ilan edilmektedir. Ayrıca sınıf kapılarında asılan listelerdeki sıra numarasında oturmanız gerekmektedir.

STAJ, DİKEY-YATAY GEÇİŞi DEĞ. PROG.

 • İsteğe bağlı staj yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekli?
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/.
 • Kendiniz staj yeri bularak BYS üzerinden başvuru yapabilirsiniz. (Bu durumda sigorta ödemeleri için önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan bilgi alınız)
 • Ayrıca Staj hakkında bilgilendirme için KTÜ Kariyer Merkezi sayfasını (/kariyer) inceleyebilir veya merkeze bizzat başvuru yapabilirsiniz. (Hukuk Fakültesi 4. Kat)

 

 

 • Lisans eğitimim sırasında Türkiye’de başka bir üniversitede de eğitim almak istiyorum. Ne yapabilirim?
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Değişim Programı sayfasını inceleyebilirsiniz.  /farabidegisim

 

 • Nasıl ve zaman yatay geçiş yapabilirim? Şartları nelerdir?
  • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru şartları için Karadeniz Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesini ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

 • Dikey geçişle Fakülteye geldim. Kaçıncı sınıftan başlayacağım?
  • Bölüm uyum komisyonlarınca kararlaştırılan ve muafiyet hakkı tanınan derslere göre öğrencilerin başlayacağı sınıf belirlenmektedir.

 

 • Çift Anadal – Yan dal yapmak istiyorum? Ne yapmam gerekli?
  • Fakültemizde İktisat ve İşletme Bölümlerinde çift anadal ve yan dal programları mevcuttur. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler, bu iki bölümde çift anadal veya yan dal yapmak için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvuru yapabilirler.

 

 • Onaylı ders içeriklerini nereden temin edebilirim?
  • Bölüm web sayfasından temin edebilirsiniz.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

 • Akademik danışmanımı nereden öğrenebilirim?
  • BYS sayfanızdan görüntüleyebilirsiniz.

 

 • Akademik danışmanıma hangi konularda başvurabilirim?
  • Ders seçme ve derse kayıt (yeni kayıt, kayıt yenileme) işlemleri, değişim programları ve staj olanakları, kariyer planlama konusunda rehberlik ve yönlendirme konularında danışmanınıza başvuru yapabilirsiniz.

 

 • Akademik danışmanıma veya diğer hocalarıma nasıl ulaşabilirim?
  • Öğretim üyelerinin çalışma odalarının kapısındaki görüşme saatlerinde kendilerini ziyaret edebilir veya e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

DİĞER

 • Kampus kartımı nereden alabilirim?

 

 • Lisans eğitimim sırasında almış olduğum disiplin cezası gelecekte işe girmemde bana engel olur mu?
  • Kamu sektöründe girecek olduğunuz mesleklerde almış olduğunuz disiplin cezası dikkate alınmaktadır. Bazı özel sektör işletmeleri de disiplin bilgisini talep edebilmektedir.

 

 • Engelli öğrenciyim. Derslerde veya sınavlarda bana yardımcı olacak bir personel bulunmakta mıdır?
  • Engelli öğrenciler için görevli bir personel bulunmaktadır. Bu personel sizin Fakültedeki irtibat noktanızdır. Derslere ulaşım konusunda size yardımcı olacaktır. Talep edilmesi halinde sınavlarda özel puntolu sınav kağıdı, okuyucu ve işaretleyici gözetmen ataması yapılmaktadır.

 

 • Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapabilirim?
  • Eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurmanız ve başvurunuzun dayandığı mazeretinizi kanıtlamanız gereklidir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz. Kanıtlayıcı belgenin resmi/özel bir kurum tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

 • Akademik takvime nereden ulaşabilirim?
  • KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz. /oidb-akademiktakvim

 

 

 • Eğitim-öğretimle ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlara nereden ulaşabilirim?
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından ulaşabilirsiniz. /ktu-ogrenci

 

 • Okulumu bitiremedim, ön lisans diploması alabilir miyim?
  • İlk dört yarıyıldaki bütün derslerinden başarılı olan ve bu derslerinin ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrencilere, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans diploması verilir.

 

 • Üniversite ile ilişiğimi nasıl kesebilirim?
  • bys.ktu.edu.tr linkinde bulunan ilişik kesme kısmından yapabilirsiniz. İlişik kesme işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra tamamlanacaktır.

 

 • Bağıl not sisteminin nasıl uygulandığına nereden ulaşabilirim?
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde başarı notu hesaplanmaktadır. Örnek hesaplama için: /dosyalar/oidb_b7fa1.pdf

 

 • Dersteki not ortalamam sınıf ortalamasının üzerinde olmasına rağmen dersten kaldım. Neden?
  • Bağıl not uygulama esaslarına göre, geçme notunuzun belirlenmesinde, arka planda sizin için hesaplanan T notunuz dikkate alınmaktadır. Bundan dolayı almış olduğunuz not, sınıf ortalaması üzerinde kalmasına rağmen dersten başarısız olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslara ve örnek hesaplama  /dosyalar/oidb_b7fa1.pdf sunumuna bakabilirsiniz.

 

SINIFLANDIRILMAYAN SORULAR

Aklıma burada yazanlardan başka sorular geldi ne yapabilirim?

 • Burada yazanların dışında aklınıza gelen sorular için ilk başvuracağınız merci bölüm başkanlığıdır.
 • Öğrencilerin bilgi ve belge isteme veya haklarını aramakta başvuracakları mercilerin sıralaması ise aşağıdaki gibidir.  Başvurularınızı lütfen bu sıralamaya uygun yapınız.

1. Bölüm Başkanlığı

2. Fakülte Dekanlığı

3. Üniversite Rektörlüğü

4. CİMER

5. İdare Mahkemesi

 • Ayrıca öğrencilik işlemlerine (Derse yazılım, öğrenci belgesi, yatay geçiş, çift anadal-yan dal vb.) ilişkin diğer sorular için KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki Sıkça Sorulan Sorular bölümüne de bakabilirsiniz. /oidb-sikcasorulansorular