bölüm istatistikleri

Maliye Bölümü Akademik/İdari Personel Sayıları

Prof. Dr.

5

Doç. Dr.

1

Dr. Öğr. Üyesi

2

Arş. Gör. Dr.

4

Arş. Gör.

2

Öğr. Gör.

0

Sekreter

1

Maliye Bölümü Lisans Öğrenci Sayıları

Mevcut Öğrenci Sayısı

876

Mezun Öğrenci Sayısı

7.390