neden maliye bölümü?

Maliye bölümü, temelde devletin gelir ve giderlerini inceleyen ve kamu sektöründe çalışacak nitelikte eleman yetiştiren bir lisans programıdır.


Anabilim Dalları

Maliye Teorisi

Mali İktisat

Bütçe ve Mali Planlama

Mali Hukuku

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Maliye Programında dersler, maliye, işletme, iktisat, hukuk, muhasebe ağırlıklı olup, öğretim süresi boyunca maliye alanının özgün konularında yoğunlaşmaktadır. Maliye programı KPSS sınavında yer alan konu başlıklarını tamamıyla kapsamakta olup, öğrencilerin bütün eksikliklerini giderecek niteliktedir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvanlar ve Yaptıkları İşler

Maliye bölümünü bitirenler ağırlıklı olarak kamu sektöründe görev almakta ve unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir. Denetim birimlerinde Vergi Müfettişi olarak yer alınabilir. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, Defterdar, Gelir Müdürü, Muhasebe Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Memurudur. Bunların dışında SPK Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Kaymakamlık gibi meslek sınavlarına girme hakları da bulunmakta ve okutulan ders planı çerçevesinde diğer İİBF bölümü mezunlarına nazaran avantajlı konumda olunabilmektedir.