organizasyon şeması

 
 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yazı İşleri
 
 
Sekreterya
 
 
Komisyonlar
 
 
 
 
 
 
 
 
Okuyucu Hizmetleri
Hizmetleri
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Bilgi Tarama
Birimi
 
 
 
 
 
Kitap Salonu
 
 
 
 
 
Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)
 
 
 
 
 
Osman Turan
(TAK)
 
 
 
 
 
Ödünç Verme
 
 
 
 
 
Referans
 
 
 
 
 
Süreli Yayınlar Arşivi
 
 
 
 
 
Tezler Odası
 
 
İdari Hizmetler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Bağımsız Salonlar
 
 
 
 
 
Bütçe
 
 
 
 
 
Destek Hizmetleri Birimi
 
 
 
 
 
Satın Alma
 
 
 
 
 
Taşınır Kayıt Kontrol
 
 
Teknik Hizmetler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Açık Erişim
 
 
 
 
 
E-Kaynaklar
 
 
 
 
 
Kataloglama ve Sınıflama
 
 
 
 
 
Kurum Arşivi
 
 
 
 
 
Süreli Yayınlar
 
 
 
 
 
Yayın Sağlama