organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okuma ve Süreli Yayınlar
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Basılı Yayın ve Okuma
Salonları Birimi
 
 
 
 
 
Sesli Grup Çalışma
Salonu Birimi
 
 
 
 
 
Erişilebilir Okuma
Salonu Birimi
 
 
 
 
 
Süreli Yayınlar
Arşivi Birimi
 
 
 
 
 
Çok Amaçlı Çalışma
Salonu Birimi
 
 
Satın Alma ve
Yayın Sağlama
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yayın Sağlama ve
Satın Alma Birimi
 
 
 
 
 
Taşınır Kayıt ve
Kontrol Birimi
 
 
 
 
 
Kataloglama
Birimi
 
 
 
 
 
Süreli Yayınlar
E-Kaynaklar Birimi
 
 
 
 
 
Referans
Birimi
 
 
Teknik Hizmetler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Ödünç Verme / İade
Birimi
 
 
 
 
 
Kütüphanelerarası
Ödünç Verme
Birimi (ILL)
 
 
 
 
 
Bilgi Tarama
Birimi
 
 
 
 
 
Tezler
Birimi