iyileştirme alanları

 • Binanın bakım ve onarımı ile ilgili hazırlanan proje kapsamında kaynak arayışlarının devam ettiği üniversite yönetimince ifade edilmiştir.
 • Wi-Fi için 2 adet güçlendirici takılmıştır.
 • Kütüphanemizde bulunan mevcut havalandırma sistemi ve klimalar çalışır halde hizmete sunulmuştur.
 • Personelin üniversite içerisinde gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimlerine katılımı sağlanmıştır.
 • Kütüphane web sayfası görevli personel tarafından sürekli güncellenmiştir.
 • ANKOS 2023 yıllık toplantısına bir personelin katılımı sağlanmıştır.
 • Server odasının bakımı yapılmıştır.
 • Anket sonuçlarının değerlendirmesi yapılmıştır.
 • Birimde yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmiştir.
 • Birimde görevli tüm personele Kamu Etik Sözleşmesi imzalattırılarak özlük dosyasına konulmuştur.
 • ISO 9001 Kalite Standart Belgesi için başvuru yapılmıştır.
 • Kütüphanemizde basılı kaynakların konulacağı raf ihtiyacı giderilmiştir.
 • CİMER ve “Bize Yazın” modülüne gelen taleplerin hepsi karşılanmıştır.
 • Yılsonu Birim Faaliyet Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanabilmesi için Şube Müdürlükleri tarafından yıl içinde birimlerine ait yapmış oldukları hizmetleri rapor halinde Daire Başkanlığına sunulmuştur.
 • Faik Ahmet Barutçu’nun hayatını ve jaketatayın yer alacağı mekân ile ilgili, Proje Üretim Merkezi tarafından hazırlanan proje üzerinde çalışmalar sürmektedir.
 • PUKÖ Döngüsünün tabana yayılabilmesi için kütüphane personel ile aylık periyodik olarak toplantılar yapılmaktadır.
 • Kütüphanenin destek hizmetleri için Rektörlük tarafından yeterli sayıda personel görevlendirilerek temizlik açısından sorunlar tamamen giderilmiştir.
 • Öğrencilerimizin kütüphane çevresinde oturabilecekleri bir mekân için (-2 ) Orman Mühendisliği tarafından gerekli proje çalışması yapılarak en kısa zamanda ihtiyacın giderileceği belirtilmiştir.