genel bilgiler

Tarihçe

Üniversitemizin Kanuni Kampüsü dahilindeki fakültelerde ve bölümlerde bulunan bölüm kütüphaneleri, Mayıs 1986'da Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda birleştirilerek Merkez Kütüphanesi haline getirilmiştir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 05.02.1988 gün ve 74/1 sayılı kararı ile Merkez Kütüphanesine "Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi" adı verilmiştir.

Misyonumuz

KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'nin misyonu; Üniversite ve çevresinden gelen bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak Üniversite mensuplarına ve araştırmacılara gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve belgeyi çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojileri kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde sunmak ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak hizmet etmektir.

Vizyonumuz

KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi kullanıcılarına hızlı, kaliteli ve çağdaş kütüphanecilik hizmeti sunarak Üniversitede ve bölgede örnek bir bilgi ve belge merkezi olmayı hedeflemektedir.

Koleksiyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşidi, nitelikli personeli ve hizmet anlayışı ile Karadeniz Bölgesi'nin olduğu kadar Türkiye'nin de örnek teknik Kütüphanelerinden biridir.

Kütüphane, her akademik dönem başında yeni başlayan öğrencilerimize bilgi hizmetleri kapsamında Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon programları düzenlemekte ve talepler doğrultusunda elektronik bilgi kaynakları kullanıcı eğitim programları hazırlamaktadır.

Kütüphane; Teknik Hizmetler(Sağlama Birimi, Kataloglama Birimi, Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ve Okuyucu Hizmetleri(Referans Birimi, Ödünç Verme Birimi, Süreli Yayınlar Birimi, Osman Turan Tarih Araştırmaları Kitaplığı, Tezler Odası, Kütüphanelerarası İşbirliği)'nden oluşmaktadır.

Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta ve tüm yayınlar Library of Congress: ABD Kongre Sınıflama Sistemi'ne göre kataloglanır ve raflara yerleştirilir. Koleksiyonda bulunan tüm materyaller otomasyon programına aktarılmış olup; katalog arama, sorgulama ve kitap ayırtma gibi işlemler çevrimiçi ve çevrimdışı yapılabildiği gibi abone olduğumuz elektronik bilgi kaynakları (e-kitap, e-makale, e-tez) kampüs dışı erişim aracılığıyla kullanılabilmektedir.