misyon-vizyon-KDDB kalite politikamız

Misyonumuz

  • KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'nin misyonu; Üniversite ve çevresinden gelen bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak Üniversite mensuplarına ve araştırmacılara gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve belgeyi çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojileri kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde sunmak ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak hizmet etmektir.

Vizyonumuz

  • KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi, kullanıcılarına hızlı, kaliteli ve çağdaş kütüphanecilik hizmeti sunarak Üniversitede ve bölgede örnek bir bilgi ve belge merkezi olmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız 

  • Hukukun Üstünlüğünü Esas Alan; İnsan Haklarına Saygılı; Liyakat, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirliğe Önem Veren; Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını Destekleyen; Kaynakları Etkin, Verimli ve Ekonomik Kullanarak Her Türlü Bilgi Gereksinimini Karşılayan;  Her Gün Gelişip İlerleyen Yeni Yayınlarla (basılı-elektronik) Zenginleşen; Kütüphanenin Fiziksel Ortamının Güvenli, Yeterli ve Hijyenik Olması İçin Gerekli Kaynakları Sağlamaya Çalışan; Paydaş Memnuniyetini Önemseyen; Birim Personelinin Nitel ve Nicel Olarak Yeterli Olması İçin Gerekli Çabayı Harcayan; İş Akışlarında Süreç ve Sorunlarda Çözüm Odaklı, İyileştirmeyi Hedef Alan, Değişime Açık Bir Anlayışla Hareket Eden; Personel, Kaynak, Teknolojik Altyapı ve Hizmetleriyle Saygın, Otorite Bir Bilgi ve Belge Merkezi Olmak.