KDDB komisyon ve çalışma grupları

Birim Kalite Komisyonu

 

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Ayşe BIYIK

Şube Müdürü

Başkan

Güner ÖZGÜR

Öğretim Görevlisi

Üye

Melahat KARSLI

Öğretim Görevlisi

Üye

Zeki KAVANOZ

Öğretim Görevlisi

Üye

Esra ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Üye

 

 

Görevi;

* Kurumumuz Kalite Standartları dâhilinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

* Kalite standartları dâhilinde belge ve dokümanların yönetimini sağlamak

* Kurumsal amaç ve stratejik planda yer alan hedeflere yönelik çalışmalar yapmak

* Birim ile ilgili yapılan memnuniyet anketlerini değerlendirmek

 

İç Kontrol ve Risk Belirleme Komisyonu

 

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Seda OLCA

Şube Müdürü

Başkan

Cengiz AYDOĞDU

Teknisyen

Üye

Beyhan KARPUZ

Öğretim Görevlisi

Üye

Köksal BOZ 

Bilgisayar İşletmeni 

Üye

 

 

Muayene Komisyonu

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Ayşe BIYIK

Şube Müdürü

Başkan

Esra ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Köksal BOZ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Haydar KÖKSAL

Şef

Yedek Üye

Güner ÖZGÜR

Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Cengiz AYDOĞDU

Teknisyen

Yedek Üye

 

Görevi;

* Daire Başkanlığımızın ihtiyacına göre satın alınacak demirbaş ve sarf malzemelerin evsafına uygun olup olmadıklarının tespiti

 

Fiyat Tespit Komisyonu

 

Adı Soyadı

 

Unvanı

 

Görevi

Melahat KARSLI

Öğretim Görevlisi

Başkan

Esra ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Köksal BOZ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Gönül TÜFEKÇİ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

 

Görevi;

* Kütüphanemize yapılacak bağışların Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenerek kataloglama işlemlerinin yapılabilmesi için fiyat tespitlerinin yapılması

 

Bağış ve Satın Alma Bilgi Kaynakları Seçim ve  Değerlendirme Komisyonu

 

Adı Soyadı

 

Unvanı

 

Görevi

Melahat KARSLI

Öğretim Görevlisi

Başkan

Haydar KÖKSAL

Şef

Üye

Güner ÖZGÜR

Öğretim Görevlisi

Üye

Esra ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Gönül TÜFEKÇİ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Zekiye ÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

Yedek Üye

 

Görevi;

* Kütüphanemize bağış ve satın alma yolu ile alınacak basılı kaynakların seçilmesi ve kayıt altına alınmasının sağlanması