duyurular

23

Ocak

InCites Bencmarking & Analytics Veritabanı Aboneliği, 2024

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

InCites Bencmarking & Analytics
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators

Veritabanlarına abonelik gerçekleştirilmiş olup kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır,

— Incites veri tabanını kullanabilmek için kayıt olmanız gerekmektedir,
— Web of Science kaydınız varsa kullanıcı adı-şifreniz ile giriş yapabilirsiniz,
— Kaydınız yoksa “Register” a tıklayarak kayıt olabilirsiniz

InCites Benchmarking & Analytics

• Kurumsal verimlilik analizi, işbirliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme,
• Analyze institutional productivity, monitor collaboration activity, identify influential researchers, showcase strengths, and discover areas of opportunity

Journal Citation Reports

~ Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar,
~ Journal performance metrics offer a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals

Essential Science Indicators

* Yüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri belirleyin - bununla birlikte gelecekteki çalışmaları etkileyebilecek yeni araştırma alanları,
* Determine influential individuals, institutions, papers, publications, and countries in hundreds of disciplines - as well as emerging research areas that could impact future work